Over ons

Zeeland blijft niet vanzelf mooi - door aankoop en beheer van natuurgebieden en 
cultuurhistorisch belangrijke terreinen werkt Het Zeeuwse Landschap daar hard aan!

Het Zeeuwse Landschap beheert ruim 10.000 hectare natuurgebied. Bij het beheer wordt gestreefd naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak die van gebied tot gebied kan verschillen. Zo kan het zijn dat meer van het regenwater in een gebied moet blijven voor de planten. Of dat begrazing door runderen en schapen de ruimte geeft aan gewenste plant- en diersoorten. Soms is selectief maaien het beste.
Daarbij zorgen we er natuurlijk zoveel mogelijk voor dat u van al dat moois kunt genieten. Als het maar enigszins kan zijn de terreinen van Het Zeeuwse Landschap opengesteld voor het publiek. Soms vrij toegankelijk, soms in de vorm van een excursie.

Missie en doelstelling

Het Zeeuwse Landschap is een terreinbeherende organisatie in Zeeland. Het Zeeuwse Landschap beschermt, beheert en ontwikkelt natuur en landschapsschoon in de ruimste zin van het woord. Daarbij hoort ook de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed en de communicatie over natuur en landschap.

Doelstellingen van Het Zeeuwse Landschap:

  • zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin
  • begeleiden van ontwikkeling van natuur en landschapsschoon
  • voorkomen en tegengaan van aantasting van natuur en landschapsschoon
  • begeleiden van de recreatie in waardevolle natuurgebieden in Zeeland
  • educatie en voorlichting over natuur- en landschapsbescherming.

Om deze doelen te bereiken doet Het Zeeuwse Landschap het volgende:

  • verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van terreinen
  • bijeenbrengen van geld
  • gesprekspartner zijn bij overheid en andere rechtspersonen
  • samenwerken met soortgelijke organisaties.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring