Soms zijn het nog maar lichte verhogingen in het landschap: vliedbergen. Overgebleven uit de 11e eeuw, toen ze als woonheuvels werden aangelegd.

Vliedbergen Walcheren

Vliedbergen zijn aarden heuvels, al zijn er soms nog maar lichte verhogingen van over in het landschap. Ze werden vanaf de 11e eeuw aangelegd als woonheuvels. In later eeuwen werden er vaak verdedigingstorens – mottekastelen- op gebouwd. Aan het eind van de 12e eeuw telde Zeeland honderden vliedbergen; nu zijn er ca. veertig over. Het Zeeuwse Landschap beheert op Walcheren een tiental vliedbergen.

De naam ‘vliedberg’ suggereert dat ze bij hoog water werden gebruikt om te vluchten, maar deze naam is eigenlijk onjuist: de meeste vliedbergen werden aangelegd als woonheuvel, of als bergje voor een mottekasteel. Daarom wordt de naam kasteelberg ook wel gebruikt.

Lees ook het verhaal over vliedbergen op de website van Zeeuwse Ankers.
Of bekijk Monumenten van aarde, de storymap van de Zeeuwse bergjes.

Vliedberg Snouck Hurgronjeweg, Gapinge
Deze vliedberg dateert uit de elfde of twaalfde eeuw. In de Tweede Wereldoorlog is er door de Duitsers een mitrailleurnest in geplaatst. Het gat dat hiervoor gegraven is, is later weer dichtgegooid. In 1979 is deze vliedberg gerestaureerd.

Vliedberg Bieweg, Gapinge
Deze vliedberg dateert uit de 13e eeuw.

Vliedberg Bosweg, Veere
Een beschermd archeologisch monument, uit de 13e eeuw.

Vliedberg Oude Veerseweg, Middelburg
Midden in het weiland ligt deze vliedberg uit de 13e eeuw.

Vliedberg Schellach, Middelburg
In 1274 werd de naam Schellach al vermeld. Er was toen sprake van de parochie ‘Schelach’. Het is een kerkhofheuvel geweest. De oorspronkelijke heuvel is hoger geweest, maar door telkens ploegen is de heuvel lager geworden.

Vliedberg Herenweg, Aagtekerke
De vliedberg is in de 13e eeuw opgeworpen.

Vliedberg Kelderweg, Grijpskerke
De vliedberg stamt uit de late Middeleeuwen. Het is de vraag of het echt een vliedberg is: het is onduidelijk of deze heuvel vroeger met deze bedoeling is opgeworpen. De vondst van potscherven en fosfaat in de bodem, wijzen op bewoning. In de Tweede Wereldoorlog is in de heuvel een Duitse schuilbunker gebouwd.

Vliedberg Boudewijnskerke, Zoutelande
De vliedberg stamt uit de 13e eeuw. In 1985 is hij gerestaureerd

Vliedberg Krommenhoeke/Hogelandseweg, Biggekerke
Bij opgravingen zijn fraaie benen voorwerpen, waaronder kammen, gevonden. De vliedberg dateert uit de 13e eeuw

Vliedberg Rorikshilweg, Grijpskerke
De ouderdom van deze vliedberg is onzeker. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) houdt een ouderdom aan tussen de 10e en de 12e eeuw.

Vliedberg Meinersweg, Koudekerke
De vliedberg dateert uit 13e eeuw. Bij de inundatie van 1944 was de berg een van de weinige plaatsen die boven water uit stak; de berg heeft veel geleden van het in- en uitstromende zeewater. In 1986 is deze vliedberg gerestaureerd.

Vliedberg Bergweg, Koudekerke
De vliedberg dateert uit de 13e eeuw.

Vliedberg Paauwenburg
In de Tweede Wereldoorlog is een bunker aangelegd in de berg. De berg zelf stamt uit de 13e eeuw.

Vliedberg Roelse, Koudekerke
De vliedberg ligt wat verscholen in het landschap, en dateert uit ± 13e eeuw. In deze vliedberg is in de Tweede Wereldoorlog een bunker gebouwd.

 

Beheer

De meeste vliedbergen worden begraasd. Wanneer er knotwilgen bij of op staan, worden deze regelmatig door vrijwilligers geknot.

Groei en bloei

De botanische waarde van vliedbergen is beperkt, bij enkele groeien zeldzame planten.
 

Bezoeken

De vliedbergen zijn niet vrij toegankelijk, maar in het algemeen zijn ze goed te bekijken vanaf de aangrenzende wegen.

Adres

De vliedbergen liggen verspreid in het landschap.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring