Over het gebied

De Verdronken Zwarte Polder heeft het allemaal: een cultuurhistorisch verhaal, verschillende landschapstypes, zoals slikken, schorren en duinen en een grote diversiteit aan planten en dieren. Wie zoekt naar afwisseling, moet dit gebied bezoeken. Wil je weten waar de naam vandaan komt? Het gebied is letterlijk een verdronken polder. In 1623 was de Zwarte Polder aangelegd. Deze polder overstroomde in 1802. Hier heeft het gebied de naam: Verdronken Zwarte Polder aan te danken.

Verdronken Zwarte Polder is één van de 40 Geosites die onderdeel uitmaken van UNESCO Geopark Schelde Delta

Lees meer

Bontbekplevier op het strand

Flora & fauna

Diversiteit

De Verdronken Zwarte Polder bestaat uit veel verschillende soorten landschapstypes. De overgangen- van zand naar klei en van zout naar zoet maken dat er veel plantensoorten groeien in de Verdronken Zwarte Polder. In het duin staan vlier, meidoorn, sleedoorn, duindoorn en diverse rozen. Hier broeden zangvogels als nachtegaal en roodborsttapuit. Aan de strandkant ontwikkelen nieuwe duinen. In de zeereep groeien blauwe zeedistel, zeevenkel en strandbiet. 

 

Kleine zilverreiger

Beheer

Het oostelijke schor wordt jaarrond beweid met een kudde Drentse heideschapen. Zij houden samen met de konijnen het gras kort. Hierdoor krijgen zeldzame plantensoorten een kans om te groeien. Onlangs is de sluftergeul uitgediept en met het vrijkomende zand zijn nieuwe duinen aangelegd in het westelijker gelegen nieuwe natuurgebied de Herdijkte Zwarte Polder. Daar is ook recent een roofdierwerend raster aangelegd en het broedeiland voorzien van een nieuwe laag schelpen. In het westelijke deel broeden bontbekplevieren en dit stukje strand wordt dan ook zodanig beheerd en beschermd. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!