Over het gebied

De Rumoirtschorren, uit te spreken als “ruumoord”, strekken zich uit van het gehucht Sluis tot aan het begin van de Philipsdam. Sommige stukken zijn erg smal, maar andere delen wel 500 meter breed. Op de kop van het eiland ligt buitendijks een drinkput voor het vee, een zogenaamde hollestelle. Dit is een cultuurhistorisch kenmerk van het gebied. 

Mannetje gele kwikstaart

Flora & fauna

De schorren spoelen vaak helemaal over met hoogwater en zijn daarom begroeid met typische zoutvegetatie als zoutmelde, zilte schijnspurrie, lamsoor en zeekraal. Op het schor kom je broedvogels tegen als graspieper, gele kwikstaart, tureluur en rietgors. Met een beetje geluk zie je in de winter een velduil. De dijk is begroeid met veel nectarrijke planten waardoor het wemelt van de dagvlinders. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied of gebruik van barbecue, open vuur etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!