Een wijds schorren- en slikkengebied, vogelgebied bij uitstek!

Paulinaschor

De schorren voor de Paulinapolder vormen een restant van het omvangrijke schorrencomplex in de monding van de voormalige zeearm de Braakman. Tot na de Tweede Wereldoorlog was dit schor in gebruik als weidegrond voor schapen. Als overblijfsel uit de tijd van de buitendijkse schapenhouderij vindt men in het schor schapendammetjes. Dit zijn lage dijkjes die opgeworpen zijn om de -door getijdenkreken van elkaar gescheiden- delen van het schor met elkaar te verbinden. Daarnaast fungeerden de dammetjes ook als uitwijkplaats bij hoge vloeden.

De schorren hebben last van sterke afslag langs de zeezijde. Er bevindt zich een hoge afslagrand op de scheiding van schor en slik. Op de slikken is echter sprake van aanwas: hier hebben zich velden slijkgras gevestigd, die de vorming van nieuwe schorren inluiden.

 

Groei en bloei

De oeverwallen langs de kreken liggen hoger dan de kommen. De begroeiing verraadt dit verschil in hoogte:  op de oeverwallen domineren de grijsgroene tinten van strandkweek, zeealsem en schorrekruid. In de kommen -vaker overspoeld door de zee- overheersen de heldergroene kleuren van planten als lamsoor, zeeaster en zeeweegbree.

Op de slikken foerageren veel steltlopers, zoals rosse grutto, zilverplevier, bonte strandloper en scholekster. In het vloedmerk foerageren o.m. frater en sneeuwgors.

In de wintermaanden wordt het hoge deel van het schor door blauwe kiekendieven bezocht, in de schemering vinden ze daar hun slaapplaats.

Bezoeken

Het gebied is uitstekend te overzien vanaf de aangrenzende zeedijk. Het centrale deel is afgesloten voor het publiek.

Vanaf de zeedijk heeft u een fantastisch uitzicht over het gebied en de Westerschelde!

Adres

Scheldedijk
Biervliet

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring