Over het gebied

Paulinaschor is tegenwoordig een vogelgebied bij uitstek. De schorren en slikken worden het hele jaar
drukbezocht door een grote diversiteit aan vogels. Maar er zit een verhaal vast aan dit mooie gebied.  

Paulinaschor

Historie

Het natuurgebied is een overblijfsel van de monding van de voormalige zeearm: de Braakman. En tot na de Tweede Wereldoorlog was het schor in gebruik als weidegrond voor schapen. Wanneer je van het prachtige uitzicht vanaf de dijk geniet, kijk je dus niet alleen naar een prachtig natuurgebied, maar ook een stuk cultuurhistorie.  
De manier waarop het gebied in het verleden gebruikt is, is nog altijd terug te zien in het landschap. Als overblijfsel uit de tijd van de schapenhouderij zie je in het gebied zogenaamde schapendammetjes. Dit zijn lage dijkjes die opgeworpen zijn om delen van het schor, die gescheiden worden door de getijdenkreken, met elkaar te verbinden. Daarnaast werden de dammetjes ook als uitwijkplaats bij hoog water gebruikt. 

Sneeuwgors

Flora & fauna

Flora

De oeverwallen langs de kreken liggen hoger dan de kommen. De begroeiing laat het verschil in hoogte zien. Op de oeverwallen zie je vooral de grijsgroene tinten van zeekweek, zeealsem en schorrekruid. In de kommen, die regelmatig onderlopen met zeewater, overheersen de heldergroene kleuren van planten zoals lamsoor, zeeaster en zeeweegbree. 

Vogels

Op de slikken zie je veel steltlopers zoals rosse grutto, zilverplevier, bonte strandloper en scholekster die zoeken naar voedsel. Langs de vloedlijn zie je in de wintermaanden de sneeuwgors, oeverpieper en soms zelfs de frater. In de wintermaanden wordt het hoge deel van het schor door blauwe kiekendieven bezocht. In de schemering vinden ze daar hun slaapplaats. 

 

Blauwe kiekendief

Beheer

De schorren hebben last van sterke afslag langs de zeezijde. Er bevindt zich een hoge afslagrand op de scheiding van schor en slik. Op de slikken is echter sprake van aanwas: hier hebben zich velden slijkgras gevestigd, die de vorming van nieuwe schorren inluiden. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!