Over het gebied

De Krabbenkreek is het deel van de Oosterschelde tussen Tholen en Sint Philipsland. Hier liggen uitgestrekte slikken en schorren Bij laagwater is het een belangrijk foerageergebied voor duizenden steltlopers, eenden en ganzen. Geniet hier van de rijkdom aan vogels.

Bonte strandloper

Flora & fauna

De uitgestrekte slikken zitten vol met steltlopers als bonte strandloper, tureluur en wulp. Deze vogels zoeken er met laag water hun voedsel. Op het schor tegen de dijk broeden soorten als de rietgors, blauwborst en gele kwikstaart. Hier groeit ook typische zoute vegetatie als lamsoor en zeekraal. In de wintermaanden zit er vaak een grote groep rotganzen. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!