De inlagen zijn kleine, later gevormde polders, die achter de zeedijk liggen op plaatsen waar men een doorbraak vreesde. Landinwaarts werd op die plaatsen dan een "reservedijk" aangelegd, de inlaagdijk. Zeer gevarieerde natuurgebiedjes dankzij het zoute kwelwater en het zoete regenwater.

Inlagen Noord-Beveland

De inlagen, op Noord-Beveland ook wel kupen genoemd, zijn kleine gebiedjes tussen twee dijken in. Op plekken waar men een doorbraak vreesde, werd landinwaarts een "reservedijk" aangelegd, de inlaagdijk. Voor de aanleg van de reservedijk werd meestal grond uit de desbetreffende inlaag gebruikt, zodat een inlaag meestal laaggelegen is. Daardoor varieert het huidige landschapsbeeld van moerassig grasland of rietveld tot open water.

De noordkust van Noord-Beveland tussen de Oosterscheldekering en Colijnsplaat wordt gevormd door een aaneengesloten reeks inlagen. De meeste inlagen zijn in beheer bij Het Zeeuwse Landschap, zoals de Thoornpolder, de Vlietepolder, de inlaag Oesterput, en de buitendijks gelegen Oesterput, een inlaag die in 1881 verloren ging.
Inlaagkusten hebben altijd een bewogen geschiedenis. Dijkvallen (het verschuiven van de grond, waardoor de dijk doorbrak), verlies van inlagen en landinwaartse aanleg van nieuwe inlagen wisselden elkaar af. Dit verklaart de onregelmatige vorm van de noordkust van Noord-Beveland. Alleen al tussen 1800 en 1960 vonden er hier meer dan 240 dijkvallen plaats. De jongste inlagen zijn (weer) in 1980 ontstaan, bij het op Deltahoogte brengen van de Oosterscheldedijk: dit zijn de inlaag Keihoogte en de inlaag 's Gravenhoek. De inlaag 's Gravenhoek stond daarvoor sinds 1882 onder water.

Lees ook het verhaal op de website van Zeeuwse Ankers.

Groei en bloei

De meeste inlagen op Noord-Beveland zijn zoet. Vooral de inlagen die grotendeels uit open water bestaan, zijn het hele jaar erg rijk aan vogels. Vooral eenden, meeuwen en steltlopers komen er voor.

In de inlaag 's Gravenhoek is in 1990 een vogeleiland aangelegd. Jaarlijks broeden hierop ondermeer 100-150 paar visdieven, kokmeeuwen en enkele geoorde futen. In 2001 zijn er in deze inlaag nog twee extra vogeleilanden aangelegd.

In de inlaag Vlietepolder zijn uitgestrekte rietvelden aanwezig, waarin plaatselijk veenmos voorkomt, dat drijftillen vormt. Veenmos is erg bijzonder voor Zeeland: meestal zijn de moerassige gebieden hier te brak (zoutig) voor veenmos.

In de inlaag Keihoogte, ontstaan in 1980, zijn nog lage duintjes aanwezig, waarop de zeldzame blauwe zeedistel groeit. Deze duintjes zijn nog overblijfselen uit de tijd dat getij en zandverstuivingen hier vrij spel hadden.

In de inlaag Oesterput is achterin een schor tot ontwikkeling gekomen; voorin zijn nog de restanten van een historisch landbouwhaventje aanwezig.

Bezoeken

Vanaf de omringende dijken zijn de inlagen goed te overzien. 

Bij de inlaagdijk van de Keihoogte staat een infopaneel, en daar begint ook het wandelpad naar de kijkhut.

Bij de inlaag 's Gravenhoek staat aan de oostkant een kijkhut en op de dijk is er een simpel uitgevoerd uitkijkpunt, van waaraf de drie vogeleilanden goed te observeren zijn.

Beleef de groene rand van Noord-Beveland op de fiets! De route is hier gratis te downloaden.

Adres

Vanaf de omringende dijken zijn de inlagen goed te overzien. Bij de inlaagdijk van de Keihoogte staat een infopaneel, en daar begint ook het wandelpad naar de kijkhut: Keihoogteweg, 4491 PT Wissenkerke

Zandhoekweg, 4491 Wissenkerke

Emelissedijk, 4491 PD Wissenkerke

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring