LET OP:
Wegens de hoge waterstanden is de vogelhut in inlaag Keihoogte tijdelijk niet toegankelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Over het gebied

De inlagen op Noord-Beveland vormen typisch Zeeuws cultureel erfgoed. Inlagen zijn de afgelopen eeuwen gecreëerd als bescherming tegen de zee. Door landinwaarts een reservedijk (inlaagdijk) aan te leggen op plekken waar men een dijkdoorbraak vreesde, werd de kans op dijkdoorbraken verkleind. Het toont aan hoe vindingrijk er afgelopen eeuwen met kustbescherming omgegaan is.

Tegenwoordig zijn de inlagen op Noord-Beveland vogelrijke natuurgebieden met een afwisselend landschapsbeeld, variërend van moerassig grasland of rietveld tot open water.  

Lees meer

Zeealsem groeit tegen paaltjes in de Oesterput
Kijkhut en infopaneel

Bij de inlaag 's Gravenhoek staat aan de oostkant een kijkhut en op de dijk is er een uitkijkpunt, vanaf waar de drie vogeleilanden goed te overzien zijn. 

Bij de inlaagdijk van de Keihoogte staat een infopaneel en daar begint ook het wandelpad naar de kijkhut. 

Bereken je route

Een grauwe Gans landt op het water
Vlietepolder

In de inlaag Vlietepolder zijn uitgestrekte rietvelden aanwezig, waarin plaatselijk veenmos voorkomt, dat eilanden vormt. Veenmos is erg bijzonder in Zeeland: meestal zijn de moerassige gebieden hier te brak (zoutig) voor veenmos. 

Keihoogte
In de inlaag Keihoogte zijn lage duintjes aanwezig, waarop de zeldzame blauwe zeedistel groeit. Deze duintjes zijn nog overblijfselen uit de tijd dat getij en zandverstuivingen hier vrij spel hadden. 

Oesterput

In de inlaag Oesterput is achterin een schor tot ontwikkeling gekomen. Aan de voorkant van de inlaag zijn nog de restanten van een historisch landbouwhaventje aanwezig. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.