Over het gebied

In sommige van de binnendijkse gebieden komt zout water (kwel) onder de dijk door, zodat er zoutplanten groeien. In andere gebieden, zoals Inlaag Hoofdplaat, overheerst juist het kalkrijke karakter door de vele schelpen in de voormalige zeebodem. Dit levert ook bijzondere planten op zoals zilt torkruid, zilte rus en zilte zegge. Groenknolorchis, vleeskleurige orchis en kleinbloemige salie groeien op de kalkrijke bodem. 

Kleinbloemige salie

Flora & fauna

Het gebied heeft een moerasachtig karakter met bijzondere planten zoals de kleinbloemige salie en absinthalsem. In de poelen broeden dodaarzen en zingt de cetti's zanger. 

In het natte hooiland staan veel orchideeën, maar ook zoutminnende planten en er broeden graspiepers en rietgorzen. 

Groenknolorchis

Beheer

Het gebied wordt beheerd met grazers die in de zomer de begroeiing kort houden. Soms wordt er aanvullend gemaaid. Sommige delen van het gebied - de hooilandjes - worden vanwege de bijzondere plantengroei alleen gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd zodat het steeds voedselarmer wordt. Daar houden veel plantensoorten van. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen! 

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied of gebruik van barbecue, open vuur etc.