Een binnendijks natuurgebied aan de rand van de Westerschelde.

Inlaag Hoofdplaat

In de Westerschelde ontmoeten het zoete rivierwater van de Schelde en het zoute water van de Noordzee elkaar. Het is zeldzaam in Europa, een rivier die zonder dammen en sluizen bij de monding direct in zee stroomt.
De getijdenstroming van de Noordzee zorgt voor een steeds veranderend stelsel van geulen, zandplaten, slikken en schorren. Eb en vloed zorgen er ook voor dat de ‘zoutgrens’, waar het zoete het zoute water tegenkomt, verschuift gedurende de dag door het getij. Deze dynamische omstandigheden leveren unieke natuurwaarden op, zowel in het water als op het land. De Westerschelde behoort dan ook tot het Europese netwerk van top-natuurgebieden, Natura2000.

Binnendijkse natuurgebieden
De binding van de verschillende natuurgebieden op land met de Westerschelde is groot, ondanks de hoge zeedijk. Bij hoog water komen de vogels hier rusten, hun verenkleed wassen en drinken. Ook broeden ze hier.

Zout of kalk
In sommige van de binnendijkse gebieden komt zout water (kwel) onder de dijk door, zodat er zoutplanten groeien. In andere gebieden, zoals Inlaag Hoofdplaat, overheerst juist het kalkrijke karakter, door de vele schelpen in de voormalige zeebodem. Dit levert ook bijzondere planten op zoals zilt torkruid, zilte rus en zilte zegge. Groenknolorchis, vleeskleurige orchis en kleinbloemige salie groeien op de kalkrijke bodem.

Beheer

Het gebied wordt beheerd door grazers die in de zomer de vegetatie wat open houden, soms aangevuld door maaien. De hooilandjes worden vanwege de bijzondere plantengroei alleen gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd zodat het steeds voedselarmer wordt - daar houden veel soorten van!

Groei en bloei

Het hooilandje in het Inlaagje van Hoofdplaat herbergt maar liefst 5 soorten orchideeën. In het vochtige wilgenbosje groeit het schaafstro. In het riet broedt ieder jaar de bruine kiekendief. Soms is het karakteristieke geluid (ping-ping) van het baardmannetje te horen.

De Vossekaai bestaat uit inlagen, dijken, hooilandjes, lage weiden en een populierenbos tussen Hoofdplaat en het gehucht de Hoogeweg. Ingeklemd tussen het bos en het vakantiedorp ligt een hooilandje, waar rietorchis, zilt torkruid, zilte zegge, zilte rus en kattendoorn bloeien.

De laaggelegen delen van de meest oostelijke inlaag staan in het voorjaar volledig blank. Met een onderwaterbegroeiing van rode waterereprijs en watermunt een ideaal biotoop voor de bruine kikker om zijn eitjes af te zetten. Als in de zomer het water is verdampt en de kikkervisjes op het land zitten, vult de inlaag zich met een geur van watermunt. Boven de drinkputten zweven libellen en waterjuffers en op kale stukjes dijkhelling is de argusvlinder te zien. Kleine zilverreigers zoeken er stekelbaarsjes.

Bezoeken

Vanaf het vakantiepark Village Scaldia loopt een wandelroute met bruggetje door een deel van het gebied en het bos.

Het Inlaagje is omwille van de grote kwetsbaarheid niet toegankelijk. De weilanden zijn vanaf de weg prima te overzien.

 

Let op loslopend vee!

In het terrein lopen koeien, ook op de wandelroute. Zij kunnen onvoorspelbaar reageren op bezoekers.

Laat de dieren met rust, houd afstand, voer of aai de dieren niet en houd honden aan de lijn.

In het voorjaar bloeien hier vijf soorten orchideeën!

Adres

Inlaag,
Hoofdplaat

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring