Deze fraaie monumentale boerderij is beeldbepalend in het Zeeuwse polderlandschap

Hofstede Veldzicht

Hofstede Veldzicht is gebouwd in 1700, vlak nadat de Westkerkepolder was hersteld (1698) na de Allerheiligenvloed (1570).
Het is, met erf en bijgebouwen, één van de oudste, mooiste en best bewaard gebleven boerderijen van midden-Zeeland, gelegen in een typisch Zeeuws polderlandschap.
De boerderij is eind 2015 door de familie van Strien geschonken aan Het Zeeuwse Landschap. Deze familie heeft hier sinds de bouw in 1700, tien generaties lang, gewoond en geboerd. De schenker, dhr van Strien, blijft er wonen. Het Zeeuwse Landschap draagt zorg voor het onderhoud en de restauratie van de gebouwen, te beginnen met de schuur. De restauratie is mede mogelijk dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. In de toekomst willen we ook de rest van het erf aanpassen, om zowel de historische erfelementen als de natuurwaarden te verhogen.

De huidige boerderij bestaat uit een woonhuis met aangebouwde landbouwschuur, een varkenshok annex karnhok, een stallengebouw en een wagenschuur met daaraan vast gebouwd een aardappelschuur. Op de kadastrale kaart van 1824 staan nog meer gebouwen, die de bakkeet of de schaapskooi en het gereikot moeten zijn geweest. De aanpassingen die in de loop van de tijd zijn gedaan illustreren de ontwikkelingen in de landbouw.

Nieuwlandse boerderij
Veldzicht is een typisch voorbeeld van een nieuwlandse boerderij.
Hofstede Veldzicht was, zoals gebruikelijk in die tijd, een gemengd bedrijf met vooral akkerbouw, paarden voor het werk op het land en daarnaast koeien, varkens, kippen en zelfs schapen.
Gronden en boerderijen in de zogenaamde nieuwlandse polders waren veelal in handen van welgestelden, en werden verpacht. Het waren grote bedrijven, met relatief veel arbeiders.

Voor het bewerken van de zware klei in de nieuwe polders waren paarden onontbeerlijk. Het houden van paarden was echter kostbaar, omdat het onder meer veel land vroeg voor het verbouwen van voer. Op de grote bedrijven was dit rendabel. Grote schuren maakten het mogelijk om de landbouwproducten, vooral tarwe, indien nodig tijdelijk op te slaan in afwachting van gunstige marktprijzen, iets wat bij de kleine boerderijen praktisch niet mogelijk was.

De schuur
De authentieke gepotdekselde en rietgedekte schuur van Veldzicht is oorspronkelijk gebouwd met twee mendeuren. Medio 18e eeuw werd de schuur uitgebreid met een derde en verlengd tot 56 meter, voor extra opslagruimte.
De gebintpoten staan op houten sloffen op een gemetselde poer: een flexibele constructie die het bewegen van de schuur in de wind op kan vangen.
De schuur is casco gerestaureerd. Te zijner tijd zal er een passende bestemming voor worden gezocht, één die past bij de cultuurhistorische waarde van de boerderij én die geld opbrengt voor het benodigde onderhoud.

Bezoeken

De boerderij is niet vrij te bezoeken. Hou de agenda in de gaten voor rondleidingen. Op Open Monumentendag is de hofstede toegankelijk.

Gelukkig is Hofstede Veldzicht goed zichtbaar vanaf de weg.

Authentieke boerderij in typisch Zeeuwse omgeving: een weidse polder

Adres

Van Strienweg 4
Wolphaartsdijk

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring