Gebouwen Hofstede Veldzicht 
De huidige boerderij bestaat uit een woonhuis met aangebouwde landbouwschuur, een varkenshok (karnhok), een stallengebouw en een wagenschuur met daaraan vast gebouwd een aardappelschuur. Op de kadastrale kaart van 1824 staan nog meer gebouwen. Deze hebben waarschijnlijk gediend als de bakkeet of de schaapskooi en het gereikot. De aanpassingen die in de loop van de tijd zijn gedaan illustreren de ontwikkelingen in de landbouw. 
 
Nieuwlandse boerderij 
Hofstede Veldzicht is een typisch voorbeeld van een nieuwlandse boerderij. Veldzicht was, zoals gebruikelijk in die tijd, een gemengd bedrijf. Hier werd vooral akkerbouw bedreven en werden paarden gehouden voor het werk op het land. Daarnaast werden er koeien, varkens, kippen en zelfs schapen gehouden. 
Voor het bewerken van de zware klei in de nieuwe polders waren paarden onmisbaar. Het houden van paarden was kostbaar, omdat het onder meer veel land vroeg voor het verbouwen van voer. Op de grote bedrijven was dit rendabel. Grote schuren maakten het mogelijk om de landbouwproducten, vooral tarwe, tijdelijk op te slaan in afwachting van gunstige marktprijzen. Deze werkwijze was bij de kleine boerderijen niet mogelijk.
Gronden en boerderijen in de zogenaamde nieuwlandse polders waren vaak het eigendom van welgestelden, en werden verpacht. Het waren grote bedrijven, met relatief veel arbeiders. 
 
De schuur 
De authentieke gepotdekselde en rietgedekte schuur van Veldzicht is oorspronkelijk gebouwd met twee mendeuren. Medio 18e eeuw werd de schuur uitgebreid met een derde en verlengd tot 56 meter. De gebintpoten staan op houten sloffen op een gemetselde poer. Dit is een flexibele constructie die het bewegen van de schuur in de wind op kan vangen.
De schuur is casco gerestaureerd. Op termijn zal er een passende bestemming voor de schuur worden gezocht. Eén die past bij de cultuurhistorische waarde van de boerderij en die geld opbrengt voor het benodigde onderhoud.