ANLb-maatregelen
Door de ligging van één van de clustergebieden van Poldernatuur Zeeland bevat het gebied ook verschillende ANLb-maatregelen (Agrarisch natuur en landschapsbeheer). Van akkerranden tot vogelakkers en wintervoedselakkers. Daarnaast zijn er aan de hand van het PARTRIDGE-project bloemenblokken en keverbanken verspreid over het gebied ingericht. Dankzij de opstapeling van variërende maatregelen geniet je hier van een hoge dichtheid akkervogels.

PARTRIDGE
Aan de hand van een Interreg subsidie zijn Stichting Landschapsbeheer en HZL aan de slag gegaan met de agrariërs uit het gebied. Binnen de periode 2016-2023 is het aantal maatregelen explosief toegenomen door bloemenblokken en keverbanken, die dankzij intensieve samenwerking richting het beheer. Deze maatregel zijn naast de ANLb maatregelen verspreid te vinden over het gebied. De veranderingen over de jaren heen werden nauw in kaart gebracht door het monitoren van habitat, broedvogels, patrijzen, insecten, zoogdieren en wintervogels.