Over het gebied

De Westeindse Weel is een historische plek in Zeeland. Ooit functioneerde de dijk rondom het gebied als zeewering. Op 5 november 1530 ging het mis, tijdens de bekende Sint Felixvloed.

De dijk brak door op de plek waar vroeger een kreek lag. Het water stroomde met grote kracht naar binnen en er ontstond een diep kolkgat: een weel. De nieuwe dijk werd met een boog om het diepe gat heen gelegd. De Westeindse Weel is een combinatie van een weel en een kreekrestant. 

Tegenwoordig bruist het hier van het leven. Een grote diversiteit aan vogels weet het gebied te vinden als rust-, broed- en voedselplaats. En doordat er zowel een zoet- als zoutwaterbodem in het gebied is, ontstaat er ook een unieke combinatie van planten.  

Meerkoet die haar jong voert

Flora & Fauna

Die geschiedenis van de Westeindse Weel zie je nog altijd terug in de plantengroei. Zout grondwater komt via de oude kreekbedding omhoog in de laagste delen van het weiland. Hier groeien zoutplanten zoals kweldergras en zeekraal. De hogere plekken staan meer onder invloed van het zoete regenwater, hier groeien dan ook andere planten. De Westeindse Weel biedt vogels voedsel, ruimte en rust om te broeden. Water- en moerasvogels houden van de open waterplas en de riet- en biezenvelden. Het drassige laagliggende weiland biedt aan weidevogels een ideale omgeving. Ook trekvogels vinden er rust en voedsel. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied of gebruik van barbecue, open vuur etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!