Een diepe, grote waterplas midden in landbouwgebied: natuurgebied de Westeindse Weel is een overblijfsel uit vroeger tijden.

Westeindse Weel

Ooit deed de dijk waar u nu op staat dienst als zeewering. Op 5 november 1530 ging het mis, tijdens de beruchte Sint Felixvloed.

 

De dijk brak door op de plek waar vroeger een kreek lag, het water stroomde met grote kracht naar binnen en er ontstond een diep kolkgat: een weel. De nieuwe dijk werd met een boog om het diepe gat heen gelegd. De Westeindse Weel is in feite een combinatie van een weel en een kreekrestant.

 

Zout en zoet

Die geschiedenis zie je vandaag de dag nog terug in de plantengroei. Zout grondwater komt via de oude kreekbedding omhoog in de laagste delen van het weiland. Hier groeien zoutplanten zoals kweldergras en zeekraal. De hogere plekken staan meer onder invloed van het zoete regenwater, hier groeien dus ook andere planten.
 

Bewoners  

De Westeindse Weel biedt vogels voedsel, ruimte en rust om te broeden. Water- en moerasvogels houden van de open waterplas en de riet- en biezenvelden. Het drassige laagliggende weiland biedt weidevogels weer een ideale omgeving. Ook trekvogels vinden er rust en voedsel.

Beheer

Het gebied heeft een zelfstandige waterhuishouding, zodat de ‘buren’ en dit natuurgebied elk hun eigen, optimale waterpeil kunnen aanhouden. In het voorjaar wordt het water zoveel mogelijk in het gebied gehouden, zodat er foerageermogelijkheden ontstaan voor weidevogels en steltlopers. Om het weiland open te houden lopen er in de zomer runderen.

Bezoeken

Vanaf de Westeindsedijk heeft u een fraai overzicht over het gebied. Deze dijk behoort gedeeltelijk tot het reservaat. Het gebied is niet vrij toegankelijk. 

 

Vanaf de Westeindsedijk kunt u het gebied mooi overzien!

Adres

Westeindsedijk
4454 PW Borssele

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring