Een voormalige getijdengeul, waar de zilte invloed terug te zien is in de plantengroei.

Weel in de Heerenpolder

De Weel in de Heerenpolder is een voormalige getijdengeul die in 1649 met de bedijking van de polder binnen de dijken kwam te liggen. De oude kreekloop is in het veld te herkennen door laaggelegen graslanden. Alleen het westelijke deel van de oude getijdengeul bestaat nog uit open water, omzoomd door rietkragen.

Beheer

De weilanden worden niet bemest, wat leidt tot een heel gevarieerde plantengroei.

Groei en bloei

In de kreek verblijven het hele jaar door veel watervogels. Als broedvogel komen o.a. fuut, tafeleend en kuifeend voor. In de rietkragen broeden baardmannetje, rietzanger en bruine kiekendief. 

De aangrenzende graslanden horen tot de belangrijkste weidevogelgebieden van Zeeland. Er broeden veel grutto's en kluten en tot in mei zijn soms groepen baltsende kemphaantjes aanwezig. Een enkele maal blijft een kemphen in het gebied achter om te broeden.

In de winter verblijven er verschillende soorten eenden en ganzen.

In het voorjaar zijn grote delen van het weiland geel gekleurd door de behaarde boterbloem. De zoute delen zijn te herkennen aan de bruinige kleur van de ronde rus.

Bezoeken

 

Het gebied is vanaf de aangrenzende openbare wegen goed te overzien. Het is niet toegankelijk.

Geniet van het uitzicht vanaf de Weeldijk!

Adres

Weeldijk / Heerenpolderweg
Wolphaartsdijk

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring