De Plaskreek, ontstaan na inpoldering, is brak. Daardoor leven er bijzondere soorten.

Plaskreek

In de Westerschelde ontmoeten het zoete rivierwater van de Schelde en het zoute water van de Noordzee elkaar. Het is zeldzaam in Europa, een rivier die zonder dammen en sluizen bij de monding direct in zee stroomt. De getijdenstroming van de Noordzee zorgt voor een steeds veranderend stelsel van geulen, zandplaten, slikken en schorren. Eb en vloed zorgen er ook voor dat de ‘zoutgrens’, waar het zoete het zoute water tegenkomt, verschuift gedurende de dag door het getij. Deze dynamische omstandigheden leveren unieke natuurwaarden op, zowel in het water als op het land. De Westerschelde behoort dan ook tot het Europese netwerk van top-natuurgebieden, Natura2000.

Binnendijkse natuurgebieden
De binding van de verschillende natuurgebiedenop land met de Westerschelde, zoals de Plaskreek, is groot, ondanks de hoge zeedijk. Bij hoog water komen de vogels hier rusten, hun verenkleed wassen en drinken. Ook broeden ze hier.

De Plaskreek is eigenlijk het weidegebied dat aan de oever van de kreek ligt waaraan het zijn naam dankt. De kreek zelf is ontstaan na inpoldering en doet tegenwoordig dienst als afwateringskanaal van overtollig polderwater. Daardoor wisselt de waterstand nogal.

Beheer

Om de vegetatie open te houden lopen in het zomerseizoen grazers rond en wordt soms aanvullend gemaaid.

Groei en bloei

Qua plantengroei is het gebied nog in ontwikkeling. Eind jaren negentig is het gebied door Het Zeeuwse Landschap verworven en opnieuw ingericht.  Geleidelijk aan ontstaat hier plaatselijk een vegetatie met zilte kenmerken. Elders neigt de begroeiing naar een meer zoet karakter.

Met het sluiten van de vegetatie zijn de weidevogels de boventoon gaan voeren. In de afgelopen jaren heeft het gebied zich ontwikkeld tot een van de betere weidevogelgebieden van west Zeeuws Vlaanderen. 

Bezoeken

Het gebied is vanaf de openbare goed te overzien. Het is niet toegankelijk.

In het voorjaar broeden hier veel weidevogels.

Adres

Oostlangeweg
Hoofdplaat

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring