De Plaat van de Vliet is een voormalige zandplaat. Er groeien zeldzame plantensoorten en het eilandje blijkt in trek bij vele vogels. Vanuit de vogelobservatiehut is er prachtig zicht op dit eilandje

Plaat van de Vliet

De Plaat van de Vliet is een voormalige zandplaat. Bij de afdamming van het Krammer-Volkerak in 1987 viel deze plaat definitief droog. Daarna trad een snelle ontzilting op - het zoete regenwater spoelde alle zout weg. Bovendien ging het droge zand stuiven. Om het laatste te ondervangen werden enkele rijen helm ingeplant waarin het stuivende zand werd opgevangen. Zo ontstonden een paar lage stuifdijken. De plantengroei heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt.

Groei en bloei

Momenteel groeien er veel zeldzame soorten die kenmerkend zijn voor vochtige kalkrijke duinvalleien. Het gaat om aansprekende soorten als parnassia, winterbitterling, duizendguldenkruid en verschillende orchideeën. Maar ook minder in het oog springende soorten als het slijkgroen en de bonte paardenstaart, grote zeldzaamheden van de Nederlandse flora. Door middel van begrazing wordt voorkomen dat oprukkende struikgroei van vlier en vooral duindoorn de zeldzame planten verdringt. Het omringende water is rijk aan vogels. Er zijn verschillende futen, eenden als de middelste zaagbek, de brilduiker en de smient, naast tal van andere water- en moerasvogels.

Bezoeken

De vogels zijn bijzonder goed te zien vanuit de vogelobservatiehut, die aangelegd is vlakbij de uitzichttoren op de Krammersluizen. De hut en het pad dat er naar toe voert zijn het hele jaar vrij toegankelijk.

Vanaf de uitzichttoren op de Krammersluizen heeft u een prachtig uitzicht!

Adres

Plaat van de Vliet is gelegen naast de N257, Bruinisse

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring