Over het gebied

De Plaat van de Vliet is een voormalige zandplaat die na de afdamming van het Krammer-Volkerak in 1987 droog is komen te staan. Daarna is het gebied snel ontzilt. Door het zoete regenwater is al het zout weggespoeld. De natuurwaarde is snel toegenomen sinds het gebied zoet is. De diversiteit aan vogels en zeldzame planten maken Plaat van de Vliet een bijzonder gebied.  

Geniet van de vogels vanuit de vogelobservatiehut. 

Middelste zaagbek man

Flora & fauna

Momenteel groeien er veel zeldzame soorten die kenmerkend zijn voor vochtige kalkrijke duinvalleien. Het gaat om fraaie soorten als parnassia, winterbitterling, duizendguldenkruid en verschillende orchideeën. Maar ook minder in het oog springende soorten als het slijkgroen en de bonte paardenstaart: grote zeldzaamheden van de Nederlandse flora.  

Het omringende water is rijk aan vogels. Er zijn verschillende soorten futen, eenden als de middelste zaagbek, brilduiker, smient en veel andere water- en moerasvogels. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied, gebruik van barbecue of open vuur, metaaldetectie en magneetvissen etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!