Een vochtig weidegebied rondom een oude kreek. Zoutplanten en weidevogels alom!

De Reep

De Reep is gelegen rond een kreekrestant. Deze kreek is achtergebleven na een dijkdoorbraak in de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij ontstond op de plaats van de doorbraak de Henricusput, een diep kolkgat of weel.

De Reep is voornamelijk een weidegebied. In het voorjaar broeden hier onder andere kievit en kluut. De rietkraag aan de zuidkant is het domein van de kleine karekiet en de bruine kiekendief.

Qua planten zijn de laag gelegen zilte vegetaties van belang. Hier groeien bekende zoutplanten als zeeaster en zeekraal. De ondergrond is het hele jaar nat waardoor de poten van de koeien er flink in wegzakken. Aldus ontstaat er een typerend hollebollig pollenlandschapje. Op de hogere delen groeit veel kamgras en madeliefje.

 

Beheer

Het gebied wordt begraasd, soms wordt er aanvullend gemaaid.
 

Bezoeken

Vanaf de openbare weg is het hele gebied goed te overzien. Het gebied is niet toegankelijk.

Bij de kruising Mosterdweg/Henricusdijk heb je goed zicht op de Henricusput.

Adres

Mosterdweg/Henricusdijk
Oostburg

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring