Over het gebied

De Reep is een natuurgebied vol afwisseling. Het varieert van een oude kreek, rietkragen tot een nat weidegebied met een zilte bodem. Door de afwisseling leven er in het gebied veel verschillende soorten planten en vogels. Maar niet alleen de variatie in landschappen, planten en dieren is uniek. Ook het verhaal achter De Reep is bijzonder. Het gebied ligt rond een kreekrestant. Deze kreek is ontstaan na een dijkdoorbraak in de Tachtigjarige Oorlog. Daarbij ontstond op de plaats van de doorbraak de Henricusput, een diep kolkgat, ook wel weel genoemd.  

Kleine karekiet in het riet

Flora & fauna

Vogels

In het voorjaar broeden er onder andere kieviten, veldleeuweriken en zelfs nog patrijzen in De Reep. De rietkragen in het gebied zijn het leefgebied van de kleine karekiet en de bruine kiekendief. 

Madeliefje

Beheer

In het gebied lopen grote grazers en soms wordt er aanvullend gemaaid in De Reep. Door deze maatregelen blijft de begroeiing kort en ontstaat er een diverse plantengroei. Dit is goed voor vogels en insecten. De ondergrond is het hele jaar nat waardoor de poten van de koeien wegzakken. Hierdoor ontstaat er een typerend hollebollig pollenlandschap. 

Gerelateerde activiteiten

Ontdek meer natuur en activiteiten in Zeeland

Er is zo veel te beleven in Zeeland. Ga voor meer activiteiten en wandelroutes naar het overzicht.

Bekijk meer activiteiten

Veelgestelde vragen

Daar is nagenoeg altijd toestemming voor nodig. Hier lees je in welke gevallen dit geldt en hoe je toestemming kunt aanvragen. Doe dit in ieder geval minimaal 4 weken voor de start van de inschrijving! 

Activiteiten waar GEEN toestemming voor gegeven zal worden: met drones vliegen, nachtactiviteiten, bijv. wandeling of dropping, overnachten in het gebied of gebruik van barbecue, open vuur etc.  

We begrijpen dat het heel leuk is om met de hond in een natuurgebied te lopen, maar in de kwetsbare natuurterreinen die we beheren is daarvoor niet altijd ruimte. Waarom dat is lees je hier. Ook vind je daar informatie waar ze wél aangelijnd op de wandelpaden mee mogen!