Samenwerking

Het werk van Het Zeeuwse Landschap wordt mogelijk gemaakt door steun van de provincie Zeeland, de Nationale  Postcode Loterij, onze sponsors, Groene kring-leden en donateurs. Het Zeeuwse Landschap neemt deel aan LandschappenNL,  het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen en de provinciale Landschapsbeheerorganisaties.

CBF en ANBI

Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft het CBF-keur en draagt de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en wordt toegekend door de Nederlandse overheid. Het CBF-keur voor goede doelen wordt uitgereikt door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving.

De Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij steunt goede doelen die zich inzetten voor een groene en rechtvaardige wereld. Goede doelen organisaties die werken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, sociale samenhang in Nederland, natuurbescherming en milieu. LandschappenNL is er daar één van. De bijdragen van de Postcode Loterij betekenen veel voor Het Zeeuwse Landschap: hiermee zijn we in staat projecten uit te voeren die anders nooit gerealiseerd zouden worden.

Met het Droomfonds maakt de loterij nieuwe, moedige en baanbrekende initiatieven mogelijk en creëert ruimte om groots en oplossingsgericht te denken. Stichting Het Zeeuwse Landschap is de eerste organisatie die uit dit fonds wordt gehonoreerd en daarmee het project Kustlaboratorium kan realiseren.

LandschappenNL

LandschappenNL is het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen en de provinciale Landschapsbeheer organisaties. Gezamenlijk vertegenwoordigen ze: 
- ruim 75.000 vrijwilligers;
- 110.000 hectare beschermde natuur;
- ruim 800 monumenten;
- ruim 310.000 trouwe donateurs en leden.  

Provincie Zeeland

Het werk van Het Zeeuwse Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Zeeland.

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring