Interreg project Grenspark Groot Saeftinghe

Binnen het Interreg project IV: “Grenspark Groot Saeftinghe” werkt Het Zeeuwse Landschap de komende jaren aan verbetering van de recreatieve infrastructuur. Samen met Vlaamse en Nederlandse partners gaan we een samenhangend aanbod van bezoekersvoorzieningen maken. Om de regio aantrekkelijker te maken voor bezoekers en een duurzame vrijetijdsbesteding mogelijk te maken.

Over het project

Om duurzame vrijetijdsbesteding in het grenspark te ontwikkelen, worden tijdens het project investeringen gedaan die gekoppeld zijn aan: educatie en leefbaarheid (people), authentieke en verantwoorde natuur- en landschapsbeleving (planet) en lokaal ondernemerschap (profit).

Binnen het project wordt het 'grensparkhart' verder uitgebouwd: door middel van drie centrale onthaalpoorten. De centrale onthaalpoorten worden ondersteund door een verbindend netwerk van voorzieningen als bankjes, informatieborden, uitkijkpunten en een vogelkijkhut. De drie centrale poorten zijn het educatie- en bezoekerscentrum van Het Zeeuwse Landschap, de (nieuw te bouwen) panoramatoren en de Prosperhoeve.

De lokale bevolking en ondernemers, de streekholders, zijn nauw bij het project betrokken, om zo ook de (be)leefbaarheid van het gebied te waarborgen. Ook zullen bezoekersstromen worden gemonitord om te onderzoeken wat het effect is van die stromen op de omgeving.

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Onze rol

Wij gaan samen met betrokken partners aan de slag met de volgende deelprojecten:

  1. Renovatie en herinrichting van de binnen- en buitenkant van het bezoekerscentrum en het parkeerterrein bij Het Verdronken Land van Saeftinghe.
  2. Inrichting van routes in Het Verdronken Land van Saeftinghe. Langs het Plankierpad komen educatieve elementen en bewegwijzering. Bij het Ruigelaarzenpad komt nieuwe bewegwijzering.  
  3. Functiestudie voor de oude schaapskooi in Nieuw-Namen.
  4. Bouw van een nieuwe vogelkijkhut ter vervanging van de huidige vogelkijkhut aan de gasdam bij Het Verdronken Land van Saeftinghe.
Luchtfoto Saeftinghe

Over Grenspark Groot Saeftinghe

Grenspark Groot Saeftinghe is een uitgestrekt gebied waar grote Zeeuws-Vlaamse en Wase polders samenkomen met een estuariene natuurkern. Binnen deze regio vallen natuurgebied het Verdronken Land Van Saeftinghe en de haven van Antwerpen. Het gebied is uniek vanwege de combinatie van landbouw, natuur en haven. De duurzame ontwikkeling van deze regio is gestart met de oprichting van Grenspark Groot Saeftinghe in 2016. De focus lag toen op natuur-, maar ook op identiteitsgerichte gebiedsontwikkeling.

Over Interreg IV

Project ‘Grenspark Groot Saeftinghe’ is gefinancierd binnen het Interreg VI programma Vlaanderen-Nederland, het samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  

Projectduur: 01/07/2023 - 30/06/2026 
Projectverantwoordelijke: EGTS Linieland Van Waas en Hulst 
Toegekende subsidie Interreg (totaal) voor alle partners: €5.499.017,40 (48,82%) 
Thema: Een socialer Europa. Inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding

Partners: EGTS Linieland Van Waas en Hulst, Provincie Zeeland, Gemeente Hulst, Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Gemeente Beveren, Agentschap voor Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap

Interreg IV Grenspark Groot Saeftinghe partner logo's