Binnen de gebiedsontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe zijn een aantal belangrijke tussenresultaten geboekt die nu al een bijdrage leveren aan de natuur. Deze resultaten zijn gerealiseerd binnen Interreg-project Grenspark Groot Saeftinghe (2016-2020): 

  • Er is een grensoverschrijdende beheervisie voor Grenspark Groot Saeftinghe opgesteld. Een consistente aanpak in het Nederlandse en Belgische deel van het natuurgebied moet ervoor zorgen dat kansen op het gebied van het herstel en de ontwikkeling van de biodiversiteit in de regio benut worden. 

  • Het natuurgebied Inlaag Paal in Grenspark Groot Saeftinghe is ingericht. Hier profiteren watervogels, kustvogels en ganzen op dit moment al van. Meer informatie over dit unieke gebied is hier te vinden: Natuurontwikkeling Inlaag Paal. 

  • Er is een Haalbaarheidsstudie rondom het 7-eilandenplan uitgevoerd. Uit deze studie blijkt dat het realiseren van broedeilanden op de Plaat van Walsoorden haalbaar is. Op de Hooge Platen wordt op dit moment een vergelijkbaar project uitgewerkt. Als deze pilot succesvol is, dan worden er stappen ondernomen om het plan op de Plaat van Walsoorden uit te voeren. 

Een deel van deze ontwikkelingen van het Grenspark zijn mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie met een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro via Interreg Vlaanderen-Nederland. Lees er hier meer over.