Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en op het door de directeur/bestuurder gevoerde beheer en beleid. De leden van de raad zijn tevens bestuurslid van Terra Maris, het museum voor natuur en landschap. De raad vergadert  6-10 keer per jaar.

De raad bestaat momenteel uit 7 personen. Zij worden benoemd voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

Alle leden hebben een duidelijke affiniteit met doel en werk van Het Zeeuwse Landschap.  Ze hebben de nodige bestuurlijke ervaring, zijn goed bekend met de maatschappelijke verhoudingen in Zeeland en beschikken over een relevant netwerk. Voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer Harry van Waveren.

 

Leden van de Raad van Toezicht:

Dhr. drs. H. van Waveren (voorzitter)

Mw. ir. N.A.A.M. Pötgens

Dhr. J.H. Kousemaker RA

Dhr. drs. J.R. Heringa

Dhr. drs. J. Coosen

Dhr. mr. J.J. Jacobse

Dhr. ir. drs. F.P.B. Visscher

 

 

 

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring