Grenspark Groot Saeftinghe

Op de grens van Zeeland en Vlaanderen ontstaat een robuust en uniek grensoverschrijdend natuurgebied: Grenspark Groot Saeftinghe. Het Zeeuwse Landschap, beheerder van Het Verdronken Land van Saeftinghe, werkt samen met zeven Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie. Het getijdennatuurgebied omvat straks 4700 hectare unieke natuur, van brakwaterschorrengebieden tot natte weidegebieden!

Het Verdronken Land van Saeftinghe met aangrenzend de natuurontwikkeling in de Hedwige-Prosperpolder, de Prosperpolder-Noord, de Oude Doelpolder en de Nieuwe Arenbergse polder vormen straks een groot aaneengesloten estuarien natuurgebied.
De ligging is uniek met de haven als het economische gezicht van de Westerschelde en het grensoverschrijdende natuurgebied als het natuurlijke gezicht.

Bezoekers kunnen hier in de nabije toekomst de weidsheid van de Westerscheldenatuur ervaren, het spel van wind en water op de grens van land en zee, en genieten van de prachtige natuur met bijzondere en zeldzame vogels, zoals zeearenden, bruine kiekendief, tureluurs, lepelaars en blauwborsten. Het grenspark groeit daarmee uit tot het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa.

Kijk hier voor de actuele informatie over de Grensparkchallenge!

 

Internationale samenwerking

De ontwikkeling van het Grenspark is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie met een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro via Interreg Vlaanderen-Nederland. Lees er hier meer over!

Partners
De komende drie jaar werken onder andere de onderstaande partners samen met Het Zeeuwse Landschap om het Grenspark vorm te geven:

 • Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland Waas en Hulst

 • Waterwegen en Zeekanaal NV

 • Provincie Zeeland

 • Agentschap voor Natuur en Bos

 • Havenbedrijf Antwerpen

 • Vlaamse Landmaatschappij

 • Stichting Het Zeeuwse Landschap

 • Natuurpunt Antwerpen Noord vzw

Het Zeeuwse Landschap

Het Zeeuwse Landschap richt zich - als beheerder- met name op het kerngebied Verdronken Land van Saeftinghe. Bijdragen bestaan uit:

 • samenwerking: bijdragen aan de gezamenlijke visie en beheerplan Nederland-Vlaanderen;

 • een haalbaarheidsstudie naar het creëren van een broedvogeleiland voor kustbroedvogels;

 • het verkennen van en creëren van meer mogelijkheiden voor passende natuurbeleving: een belevingsas langs de Gasdam, een wandeling met bijzondere uitkijkpunten. Kerngedachte hierbij is dat verstoring wordt voorkomen: want wat is er mooier dan vogels tijdens hun gewone bezigheden bestuderen?

 • het optimaliseren van onderzoeksfaciliteiten: meten is weten. Het gebied is een belangrijk rust- en fourageergebied op de trekroute van veel vogelsoorten.

Contact

Wannes Castelijns
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Postbus 25
4450 AA Heinkenszand
info@hetzeeuwselandschap.nl
+31 (0)113-569110

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring