.

Is het u ook al opgevallen dat er zo weinig vogels zijn op de akkers? Vroeger zagen we toch veel vaker patrijzen, veldleeuweriken, graspiepers en andere akkervogels wegduiken in de stoppels van het reeds geoogste tarweveld? Vooral het aantal patrijzen gaat erg snel achteruit. In de afgelopen 50 jaar is de populatie patrijzen afgenomen met meer dan 95%!

Intensivering van de landbouw
Hoe is dit dan zo gekomen, vraagt u zich misschien af. De agrarische bedrijven moesten steeds groter worden om zich staande te houden in de economische veranderingen. Ook moesten zij hun akkers steeds intensiever gaan gebruiken; akkerranden met grassen en kruiden werden omgeploegd en de omringende hagen werden gerooid zodat er zoveel mogelijk land beboerd kon worden.
Hierdoor verdween in snel tempo het ideale leefgebied van de akkervogels. Veilige nestplekken waren bijna niet meer te vinden, insectenrijke planten voor de opgroeiende kuikens waren verdwenen en voldoende wintervoedsel voor de volwassen vogels was er ook niet meer.

Samen redden we de patrijs
De agrariërs zien dit met lede ogen gebeuren, maar staan met hun rug tegen de muur. Vogelbescherming Nederland, Het Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap zetten zich in om te laten zien dat de Patrijs te redden is. Samen met natuurorganisaties in Engeland, Schotland, België en Duitsland dienden zij in 2016 samen een subsidie-aanvraag in bij de Europese Unie. Onder de noemer ‘Partridge’ (Patrijs) werd de subsidie toegezegd! Ook de landbouwers, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen sloten zich aan.

Nieuwe akkers
Gezamenlijk gaan zij nu in vier jaar tijd (2016-2020), 10 gebieden van minimaal 500 hectare kleinschaliger inrichten, zomergraan en graszaad telen, kruidenrijke akkerranden inrichten, overstaand graan laten overwinteren en hagen van meidoorn, liguster en roos worden weer aangeplant om voedsel- en schuilgelegenheden te creëren. Voor Nederland liggen deze gebieden in West Brabant (Land van Heusden en Altena) en op Schouwen-Duiveland in Zeeland. Dit laatste gebied bevindt zich in de omgeving Stolpweg/Burgsluis. Hier zijn acht agrariërs (waarvan drie met een mini-camping) heel enthousiast om te zoeken naar ruimte voor akkervogels binnen hun bedrijfsvoering. Ecologen en vrijwilligers inventariseren met regelmaat de populatie om te bekijken of en zo ja hoe snel de patrijs zich vermeerdert door deze maatregelen.

Boeren voor akkervogels
De toekenning van Partridge geeft een sterke impuls aan het sinds 2015 lopende project ‘Boeren voor Akkervogels’ waarin we samen met boeren op Schouwen op zoek gaan naar ruimte voor akkervogels.

Meer weten?
Hier vindt u alle informatie over het Partridge-project, inclusief het laatste nieuws over alle Europese deelprojecten.

Het gebied bezoeken?
Er zijn regelmatig excursies. Houd onze activiteitenagenda in de gaten.

Meedoen?
Bent u landbouwer in het projectgebied of heeft u er gronden?
En wilt u met ons meedoen en ook maatregelen nemen waar de akkervogels van kunnen profiteren?

Neem dan contact op met Chris Vreugdenhil van Het Zeeuwse Landschap of Alex Wieland van Landschapsbeheer Zeeland.
Zij zullen samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Op onderstaand kaartje ziet u het projectgebied, ten zuidoosten van Burgh-Haamstede, blauw omlijnd.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring