Natuurwetenschappelijke Adviescommissie

De Natuurwetenschappelijke Adviescommissie (NWA) is een natuur-inhoudelijke klankbordgroep, bedoeld om met externe expertise plannen van Het Zeeuwse Landschap te toetsen. Dat is erg belangrijk voor het bewaken van de kwaliteit van ons beheer en beleid. Zo kan Het Zeeuwse Landschap in een vroeg- en laat stadium van planvorming vragen om richting, advies of revisie alvorens iets wordt ondernomen of definitief besloten.

In de NWA zitten specialisten van allerlei organisaties en disciplines, die met elkaar een breed pallet aan kennis en kundigheid hebben.

De NWA komt drie à vier keer per jaar bijeen. Er wordt vergaderd aan de hand van de door Het Zeeuwse Landschap opgestelde (discussie)stukken, zoals beheerplannen, beheervraagstukken, inrichtingsplannen of beleidsstandpunten. Geregeld wordt er een aan de bespreking gerelateerd veldbezoek georganiseerd.

 

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring