Introductie

Stranden zijn unieke natuurgebieden en herbergen een belangrijk deel van de Nederlandse biodiversiteit. Op stranden leven plant- en diersoorten die alleen hier te vinden zijn. Maar die leefruimte neemt af doordat stranden steeds drukker bezocht worden. Samen met landelijke en lokale partners werkt Stichting Het Zeeuwse Landschap eraan om hier op de Zeeuwse stranden wat aan te doen. Het doel is om de komende 2 jaar zoveel mogelijk kilometers Groene Stranden te realiseren in Zeeland. 

Hoe

Allereerst wordt er een inventarisatie gemaakt van stranden die geschikt zijn als “Groen Strand”. Dit hangt af van de mogelijke samenwerkingsverbanden met lokale partijen, het strandleven dat al aanwezig is, de ligging van het strand en de geschiktheid als broedplaats voor vogels. 

Vervolgens worden er samenwerkingsverbanden opgestart. We werken nauw samen met paviljoenhouders, campings, vrijwilligersorganisaties, stichtingen, strandexploitanten en musea. Deze samenwerking is gericht op het realiseren van de onderstaande Groene Strand maatregelen. 

Strandcommunities en beleving 

 • Er is een strandcommunity actief in samenwerking met een (gemeentelijk)beheerder en/of strandpaviljoen. 

 • Het strand, of een gedeelte hiervan, wordt structureel schoongehouden door handmatige schoonmaakacties. 

 • Er wordt regelmatig voorlichting en educatie gegeven door betrokken vrijwilligers over de aanwezige strandnatuurwaarden. 

 • Bij aanwezigheid van een of meer strandpaviljoens, moet er minimaal één een plasticvrij terras hebben. 

Ruimte voor natuurlijke processen 

 • Bij het schoonmaken van het strand blijft aanspoelsel liggen zodat vogels hier voedsel kunnen vinden en natuurlijke duinvorming weer een kans krijgt. 

 • Door het in principe achterwegen laten van machinaal schoonmaken en het markeren van vaste rijpaden, blijven de natuurlijke processen zoveel mogelijk intact. 

Monitoring 

 • Relevante natuurwaarden worden gemonitord. 

 • Afval en andere menselijke verstoring worden gemonitord. 

Rustplekken voor broedende en overwinterende vogels 

 • Door afspraken over zonering van recreatie krijgen overwinterende vogels voldoende ruimte en rust om voedsel te vinden. 

 • Wanneer het strand geschikt is voor broedvogels worden maatregelen genomen om een broedstrand te realiseren. 

 • Deze voorwaarden dienen als richtlijn. Er is altijd sprake van maatwerk op basis van de lokale situatie. De focus ligt vooral op de natuurwaarden, natuurbeleving en goede samenwerkingsverbanden. 

Schoonmaakactie Het Groene Strand Oranjezon

Zeeuwse Groene Stranden

Op dit moment wappert de Groene Strandwimpel op het strand bij Oranjezon in Vrouwenpolder, Neeltje Jans en de Verklikkerplaat bij Renesse. Hier werken de leden van de lokale community hard om de natuur weer ruimte te geven. Er worden onder andere vaste rijpaden aangehouden, vogels gemonitord en er wordt handmatig schoongemaakt. 

Doe mee!

Als vrijwilliger, gemeente, strandpaviljoenhouder, bewoner of bedrijf kan jij ook meehelpen aan Het Groene Strand. Door mee te doen aan een opruimactie op het strand of een ander leuk initiatief. Meld je aan voor één van onze activiteiten via: hetgroenestrand.nl/agenda.

Geïnteresseerd in meer informatie over project Het Groene Strand of een gerelateerde samenwerking? Kijk voor meer informatie op: hetgroenestrand.nl of neem contact op met Paul Verhoeff (Projectleider Groene Strand binnen Stichting Het Zeeuwse Landschap). Dit kan ook telefonisch door te bellen naar 0113-569110 (algemeen nummer).