Privacy

Onder de verzamelnaam AVG geldt er in heel Europa een nieuwe privacy-wetgeving. Organisaties moeten helder aangeven hoe zij omgaan met persoonlijke gegevens in hun bezit. Uiteraard kunt u er op vertrouwen dat Het Zeeuwse Landschap aan alle regels voldoet.

Voor wie precies wil weten hoe het zit: lees hier ons privacybeleid

Hieronder kun je lezen wat wij doen met gegevens die via deze website bij ons binnenkomen.

Privacyverklaring

Door middel van deze privacyverklaring geeft Stichting Het Zeeuwse Landschap duidelijkheid over hoe zij persoonsgegevens verzamelt en beheert (“verwerkt”), die bijvoorbeeld via de websites www.hetzeeuwselandschap.nl, www.kustlaboratorium.nl en www.saeftinghe.eu en via aanmeldkaarten worden verzameld. 

Wie donateur wil worden van Het Zeeuwse Landschap zal gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het contact van de donateurs met Het Zeeuwse Landschap. Persoonlijke gegevens van de donateurs van Het Zeeuwse Landschap worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Het Zeeuwse Landschap respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar is toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld. Het Zeeuwse Landschap houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens 

Het Zeeuwse Landschap heeft een coördinator voor het beheer van persoonsgegevens aangewezen. Je kunt je met vragen tot hem wenden via info@hetzeeuwselandschap.nl

Je kunt de website van Het Zeeuwse Landschap bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarin wij persoonlijke informatie van je vragen. Bijvoorbeeld om je in te schrijven als donateur, aan te melden voor activiteiten, met je te corresponderen n.a.v. een gestelde vraag, of je te abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Het Zeeuwse Landschap persoonlijke gegevens van je, bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. 

Voor inschrijving als donateur, of inschrijving voor een activiteit van Het Zeeuwse Landschap worden de volgende gegevens gevraagd:

  • je naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
  • je e-mailadres;
  • je telefoonnummer (niet altijd verplicht);
  • je bankrekeningnummer (niet altijd verplicht)

De informatie die Het Zeeuwse Landschap op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan je verzoek (tot inschrijving, informatie, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mailnieuwsbrief ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Het Zeeuwse Landschap. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. 

Correctheid 

Door het meedelen van je persoonsgegevens geef je aan dat deze juist en volledig zijn. Het Zeeuwse Landschap past je gegevens aan op verzoek als je vaststelt, dat gegevens die berusten bij Het Zeeuwse Landschap onverhoopt niet blijken te kloppen. 

Beveiliging 

Het Zeeuwse Landschap heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Uitwisseling 

  • Het Zeeuwse Landschap zal je gegevens nooit verstrekken aan derden, behalve op grond van een wettelijke daartoe strekkende verplichting, of op je verzoek. De rechten die je hebt ter zake van je bij ons berustende persoonsgegevens. Je hebt de volgende rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, die wij verwerken: 
  • Het recht om die persoonsgegevens in te zien;
  • Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken;
  • Het recht om de persoonsgegevens verwijderd te krijgen als je geen donateur meer bent van Het Zeeuwse Landschap.
  • Het recht om ons te vragen om je gegevens over te dragen aan een andere, door jou aangewezen organisatie;
  • Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens bij de coördinator voor het beheer van persoonsgegevens info@hetzeeuwselandschap.nl ). Deze zal contact met je opnemen en in overleg proberen de reden voor de klacht weg te nemen. Mocht je geen oplossing kunnen bereiken, dan kun je ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacybeleid foto’s 

Beelden geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil Het Zeeuwse Landschap toegevoegde informatie meegeven. Foto’s worden enkel gebruikt op de website, in publicaties van Het Zeeuwse Landschap, waaronder het tijdschrift en brochures. Ze zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging. 

Bezwaren tegen een foto op de website of in publicaties van Het Zeeuwse Landschap 

Foto’s waarop iemand duidelijk herkenbaar is worden alleen geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de persoon in beeld, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Op verzoek van de betrokkene, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zullen foto’s waarop iemand goed herkenbaar is verwijderd worden. Zo’n verzoek dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per e-mail naar info@hetzeeuwselandschap.nl. Belangrijk is dat je daarin je contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met een duidelijke beschrijving van de foto en waar je deze gepubliceerd hebt gezien. De coördinator persoonsgegevens van Het Zeeuwse Landschap zal het verzoek doorgeven aan de betreffende redactie of websitebeheerder, die vervolgens met je in overleg zal treden. Levert dat geen overeenstemming op, dan wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. Je krijgt van Het Zeeuwse Landschap een schriftelijk reactie naar aanleiding van je bezwaar. 

Gegevens bezoekers website 

Onze website maakt beperkt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op je apparaat achterlaat, waarmee je activiteit binnen onze website gevolgd wordt. Deze cookies worden door ons gebruikt om je bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies worden door Het Zeeuwse Landschap geplaatst. Wij maken geen gebruik van cookies van andere partijen (Third-partycookies) op onze website, Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de websites van Het Zeeuwse Landschap: 

Functionele cookies 

Het Zeeuwse Landschap plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Het betreft informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Analytische, tracking en third-party cookies 

Het Zeeuwse Landschap maakt op de websites www.hetzeeuwselandschap.nl en www.kustlaboratorium.nl bewust geen gebruik meer van Google Analytics, dat cookies plaatst waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s, IPadressen en duur van hun verblijf vastgelegd. Omdat we niet kunnen garanderen wat Google vervolgens doet met de gegevens, hebben wij besloten voor deze sites geen gebruik meer te maken van Google Analytics. Ook hebben wij de ‘”Add-this”- knoppen weggehaald, waarmee een link naar diverse social media werd gelegd. Aangezien deze organisaties een eigen privacybeleid kennen, waar wij geen invloed op hebben, hebben we besloten deze ook weg te halen uit onze site, om je privacy te kunnen garanderen. 

Het Zeeuwse Landschap plaatst via haar websites geen tracking cookies. 

Met onze websitebeheerder Nilsson hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin afspraken staan over de verwerking van persoonsgegevens die via onze site worden verzameld, zoals hierboven is vermeld.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring