Rob van Westrienen nieuwe directeur-bestuurder van Het Zeeuwse Landschap

Rob van Westrienen wordt de nieuwe directeur-bestuurder van stichting Het Zeeuwse Landschap. Van Westrienen was vanaf 2005 directeur-bestuurder bij de stichting RAVON én vanaf 2012 directeur van stichting FLORON. Hij volgt per 1 november interim directeur-bestuurder Bopp van Dessel op die september vorig jaar werd aangesteld. Raad van Toezicht-voorzitter Harry van Waveren: “Als bestuur zijn we verheugd met de benoeming van Van Westrienen. Met zijn inhoudelijke achtergrond, bestuurservaring en netwerkkwaliteiten kan hij richting geven aan de uitdagingen op het gebied van natuur- en landschapsbescherming”.

De van oorsprong uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige Van Westrienen is als bioloog gespecialiseerd in ecohydrologie en landschapsecologie. Naast RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) was hij eerder ook werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en NGO-organisaties als Wetlands International, Het Natuurloket en de Zoogdiervereniging. Daarnaast was hij in diverse rollen actief bij groene initiatieven en projecten als SoortenNL, Groene11 en Groeifondsaanvraag ‘Groen en Veilig Nederland’. Als vrijwilliger was hij onder meer bestuurslid van Sovon Vogelonderzoek Nederland, lid van de Ledenraad van de Vogelbescherming en heeft hij deelgenomen aan diverse internationale onderzoeksprojecten op het vlak van wetlands en watervogels. Van Westrienen is al 40 jaar actief vogelaar en doet aan diverse vogeltelprojecten mee.

Liefde voor de provincie
Van Westrienen: “Als Aardenburgse scholier zag ik voor het eerst in mijn leven een roodborsttapuit en dat raakte me diep. Na jaren vogels kijken en opgeleid als groene vrijwilliger bij natuurbeschermingsvereniging ‘t Duumpje ben ik biologie gaan studeren en heb ik me verdiept in de complexiteit van natuur en ecosystemen. Dit heeft mij gevormd tot een natuurbeschermer in hart en nieren. Hoe mooi is het om met mijn uitgebreide ervaring als bioloog, manager en goede netwerk bij provinciale, nationale en internationale partijen op te komen voor natuur en landschap. En dat in de provincie die mij zo lief is en waar vogels en water zo’n belangrijke rol spelen.”

Samenwerken voor uitdagingen
Van Westrienen: “De wereld om ons heen verandert snel en nieuwe grote maatschappelijke thema’s - die ook van invloed zijn op onze natuur en landschap - dienen zich aan. Zoals klimaatverandering, energietransitie, natuurinclusieve landbouw en de druk van verstedelijking en recreatie. Stichting Het Zeeuwse Landschap zal daarin mee moeten bewegen en zich ontwikkelen, op zowel visie en externe profilering als inhoudelijke invulling en samenwerking met een breed spectrum van stakeholders. Ik geloof sterk in samenwerking en het gesprek aangaan. Met de politiek, maatschappelijke organisaties én met bewoners en vrijwilligers. Waar kun je elkaar vinden, hoe kun je elkaar versterken en wat is daarvoor nodig? Op deze manier heb ik in mijn loopbaan ook organisaties kunnen doorontwikkelen, netwerken gebouwd en nieuwe projectsubsidies aangeboord. En soms is het ook nodig om een standpunt met verve te verdedigen omdat natuurbescherming voorop staat. Dat breng ik graag mee”.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring