Excursieprogramma 2024

In het Verdronken Land van Saeftinghe zijn diverse mogelijkheden voor een excursie op aanvraag. Daarbij wordt rekening gehouden met de samenstelling van de groep, lengte en moeilijkheidsgraad van de excursie, het getijde en het druktebeeld op de gewenste datum. Excursies zijn om deze reden alleen mogelijk op de onderstaande data.

Mei 2, 8, 9, 10, 12, 15, 23, 29, 30, 31
Juni 8, 9, 12, 13, 14, 22, 26, 28
Juli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28
Augustus 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25
September 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25
Oktober 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 19, 20, 23, 24
November 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24
December 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22

 

Groepsexcursies kunnen vertrekken vanaf 9.00 uur en zijn uiterlijk om 17.00 uur terug bij het bezoekerscentrum. Van mei tot en met augustus kunnen deze tijden met een half uur worden verlengd.

Struinen door geulen, slikken en schorren

Excursie onder leiding van een ervaren gids met algemene info over natuur, landschap en geschiedenis.

Duur wandeling gemiddeld 3 uur 
Minimum leeftijd vanaf 10 jaar
Periode maart tot en met december 2024
Maximale groepsgrootte 20
Tarief
 • Voor een groep tot en met 15 personen geldt een vast tarief van €225. Voor iedere volwassene extra: €15 per persoon. Voor ieder kind tot 16 jaar extra: €7,50 per kind.
 • Tarieven zijn inclusief huur wandelstokken en toegang tot de expositie van het bezoekerscentrum (een half uur voor of na de excursie).
 • Bij een grotere groep deelnemers worden twee groepen en twee gidsen ingezet. 

 

Verdronken verhalen van Saeftinghe

Een lichte wandeling onder begeleiding van een enthousiaste gids over het buitendijks gelegen plankierpad en ruige laarzenpad van tezamen bijna 3 km. Deze begeleide excursie is ook mogelijk tijdens hooggetijde.

Duur wandeling circa 1,5 uur
Minimum leeftijd vanaf 8 jaar
Periode maart tot en met december 2024
Maximale groepsgrootte 20
Tarief
 • Voor een groep tot en met 15 personen geldt een vast tarief van €150. Voor iedere volwassene extra: €10 per persoon. Voor ieder kind tot 16 jaar extra: €5 per kind.
 • Tarieven zijn inclusief toegang tot de expositie van het bezoekerscentrum (een half uur voor of na de excursie)
 • Bij een grotere groep deelnemers worden twee groepen en twee gidsen ingezet.

 

Ruige Laarzen Route 8+

Een leuke wandeling voor de jonge én oudere avonturiers over het buitendijks gelegen plankierpad en ruige laarzenpad van tezamen bijna 3 km. Onderweg vertelt onze enthousiaste gids allerlei leuke weetjes over dit gebied. Deze begeleide excursie is ook mogelijk tijdens hooggetijde.

Duur wandeling circa 1,5 uur
Minimum leeftijd vanaf 8 jaar
Periode maart tot en met december 2024
Maximale groepsgrootte 20
Tarief
 • Voor een groep tot en met 15 personen geldt een vast tarief van €150. Voor iedere volwassene extra: €10 per persoon. Voor ieder kind tot 16 jaar extra: €5 per kind.
 • Tarieven zijn inclusief toegang tot de expositie van het bezoekerscentrum (een half uur voor of na de excursie)
 • Bij een grotere groep deelnemers worden twee groepen en twee gidsen ingezet.

 

Excursie tot aan de Schelde

Bijzonder uitdagende excursie onder leiding van een ervaren gids met algemene info over natuur, landschap en geschiedenis.

Duur wandeling 5 - 6 uur; een goede wandelconditie is vereist!
Minimum leeftijd vanaf 16 jaar
Periode enkel in de maand maart 2024 (VOL)
Maximale groepsgrootte 20
Tarief
 • Voor een groep tot en met 15 personen geldt een vast tarief van €300. Voor iedere volwassene extra: €20 per persoon. 
 • Tarieven zijn inclusief huur wandelstokken en toegang tot de expositie van het bezoekerscentrum (een half uur voor of na de excursie)
 • Bij een grotere groep deelnemers worden twee groepen en vier gidsen ingezet.

 

Schoolexcursie

Excursie onder leiding van een ervaren gids met algemene info over natuur, landschap en geschiedenis. In overleg kan de inhoud gekoppeld worden aan de door de school gewenste leerdoelen.

Duur wandeling 2 - 2,5 uur
Leeftijdsindicatie  uitsluitend voor scholieren/studenten van 10 tot en met 21 jaar in schoolverband. 
Periode maart tot en met december 2024; op woensdag, donderdag en vrijdag
Maximale groepsgrootte 25 leerlingen en 3 begeleiders
Tarief
 • €95 per schoolgroep
 • Tarief is inclusief toegang tot de expositie van het bezoekerscentrum (een half uur voor of na de excursie)
Overige info Gedurende de schoolexcursie is de begeleider verantwoordelijk voor de kinderen en hun gedrag. Bezoek aan het bezoekerscentrum dient plaats te vinden onder begeleiding van een begeleider. Deze dient erop toe te zien dat na afloop van de excursie de voorzieningen (kleedruimtes, toiletten, parking e.d.) netjes achtergelaten worden.

Op alle excursies op aanvraag zijn de algemene voorwaarden voor excursies van toepassing.

 

Wil je een excursie op aanvraag doen?

Vul het formulier in