Integriteitsbeleid

Als donateur, bezoeker van onze natuurgebieden of in een andere relatie met ons, kun je rekenen op de zorgvuldigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Je vertrouwen in ons, dat vinden wij belangrijk en daarom staat integriteit hoog op de agenda. 

Wat is een integriteitsschending?

  • ​belangenverstrengeling
  • ​manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie 
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
  • strafbare misdragingen buiten werktijd
  • verspilling en misbruik van eigendommen
  • ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc. 

Meldpunt Integriteit
Zie of vermoed je dat een werknemer of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan door. Denk bijvoorbeeld aan misbruik van bevoegdheden, strafbare feiten of ongewenst gedrag (zoals discriminatie).
De vertrouwenspersoon Integriteit beoordeelt je melding. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats.

 

Naar het meldingsformulier 

 

Twijfel? 
Je kunt ook, voordat je een melding doet, overleggen met deze vertrouwenspersoon. Bel: 0113-569110 en vraag naar de heer Vermin.

Wat gebeurt met de melding?
Zo nodig vindt onderzoek plaats. Onderzoek wordt altijd uitgevoerd in opdracht van de directie. Afhankelijk van de soort schending (wel of niet een strafbaar feit) wordt aangifte bij de politie gedaan. Als blijkt dat sprake is van nalatigheid kan een passende straf worden opgelegd.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring