Ecoloog Erik Speksnijder met verrekijker
Erik Speksnijder
Ecoloog
Veel mensen denken bij orchideeën aan de beelden van grote kleurrijke bloemen in oerwouden die National Geographic ons geregeld laat zien. Dat er in ons eigen land en zelfs in onze eigen provincie wilde orchideeën te vinden zijn, leidt soms tot verbazing.
Brede orchis

Onder druk

De afgelopen decennia zijn in Nederland veel orchideeëngebieden verdwenen door ruilverkaveling, ontwatering, bemesting en verkeerd beheer (klepelen in plaats van hooien). De gebiedjes die resteren worden dan ook door de terreinbeheerders gekoesterd. 
Door klimaatopwarming rukken enkele zuidelijke orchideeënsoorten op. Zo neemt de voorheen zeldzame bokkenorchis in onze provincie steeds meer toe. En ook de bijenorchis is op steeds meer plaatsen te zien. Daarentegen lijken sommige andere soorten de aansluiting met hun bestuivers mis te lopen, doordat de timing verandert als gevolg van klimaatopwarming. Het is nog afwachten welke gevolgen dit gaat hebben.

Foto: Brede orchis

Bijenorchis

Misleiding van insecten

Sommige orchideeën, zoals de harlekijn, foppen bloembezoekers. Met hun kleur en geur geven ze insecten de indruk dat er nectar te halen valt. Maar dat is niet zo. Vaak heeft een hommel al meerdere bloemen bezocht, voordat hij erachter komt dat hij bedrogen is. 
De herfstschroeforchis daarentegen maakt het hommels juist makkelijk om zijn bloemen te bezoeken, die wél nectar opleveren. De bloemen van deze orchis groeien spiraalvormig langs de stengel. De meeste bloemen draaien linksom en een enkeling draait rechtsom. Dit past perfect bij het gedrag van de hommel. De meeste hommels zijn links georiënteerd en wandelen keurig linksom van onderen naar boven, maar sommige hommels zijn rechts georiënteerd en gaan liever rechtsom naar boven.

Foto: Bijenorchis

Orchideeën van Zeeland