Momenteel hebben we diverse vacatures.

Zeeland blijft niet vanzelf zo mooi... daarom zet Het Zeeuwse Landschap zich met ca 50 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers in om natuur, landschap en erfgoed in Zeeland te behouden, beschermen en ontwikkelen. 

Dit doen we niet alleen voor de bijna 10.000 hectare natuurgebieden en diverse cultuurhistorisch waardevolle objecten die bij ons in beheer zijn. Ook hebben we oog voor het omliggende landschap en de bijbehorende natuurwaarden. Die rijkdom willen we in stand houden én versterken. Zodat huidige én toekomstige generaties hiervan kunnen blijven genieten. 

Help jij mee? We zoeken zowel nieuwe collega's als vrijwilligers.
 
Bekijk onze vacatures