Foto van Marcel Klootwijk, medewerker communicatie en publiekszaken
Marcel Klootwijk
Medewerker communicatie en publiekszaken
Het voorjaar is begonnen: vogels keren terug uit hun overwinteringsgebied, en dankzij langere daglengte en hogere temperaturen lopen planten uit en komen insecten tevoorschijn. Het meeste gaat vanzelf, hier en daar helpen we een handje. En ben je al eens meegegaan met een excursie in het voorjaar? Onze gidsen nemen je graag mee op stap!
Bontbekplevier met nestbescherming

Groene strand

Ook op de stranden begint het voorjaar! Op het Groene Strand bij Oranjezon (Vrouwenpolder) worden nesten van de bontbekplevier beschermd en houten pallets neergelegd. Het bleek namelijk dat de kuikens door andere vogels (kraaien, meeuwen) werden opgegeten. Onder de pallets kunnen ze schuilen. En dat werkt! Afgelopen jaar werden er zes nestjes van deze zeldzame vogel beschermd en zijn er, mede dankzij deze pallets, zeker vier jongen groot geworden. Dat is heel wat, want er broeden maar 350 paar van deze vogels in Nederland! 

Grutto met jong

Weidevogels

Gruttoooo, gruttoooo! Een prachtig geluid: de roep van de grutto. De eerste arriveren eind februari al, vanuit de overwinteringsgebieden in Afrika en Zuid-Europa. Kievit, scholekster en tureluur volgen snel daarna. Ze komen van oudsher naar ons land om te broeden, aangetrokken door het open landschap met bloemrijke weides en drassig grasland vol insecten voor de kuikens. Maar ze hebben het zwaar: er zijn niet veel geschikte weides meer en op de plekken waar ze wel terecht kunnen, zijn veel roofdieren. Daarom helpen we ze, door roofdierwerende rasters te plaatsen. Zoals in de Yerseke Moer, de Sint Laurense Weihoek bij Middelburg en de Blikken bij Groede.

Bloeiende meidoorn

Nectar en stuifmeel

De bekende ‘witte wolken’ van het voorjaar bloeien na elkaar: eerst de sleedoorn, dan de vogelkers en tot slot de meidoorn. De bloemen zijn met hun nectar en stuifmeel een voedselbron voor veel insectensoorten. Ook de boswilg bloeit in het vroege voorjaar. De nectar van de boswilgbloemen heeft een heel hoog suikergehalte en is daarom geliefd bij veel insectensoorten. Ecoloog Lucien Calle: “De zwart-rosse zandbij vliegt vroeg in het voorjaar en leeft uitsluitend van stuifmeel en nectar van wilgen. Is de wilgenbloei voorbij, rond eind april, dan eindigt het seizoen voor deze bij.”