Duingebied Oranjezon is het grootste aaneengesloten natuurgebied op Walcheren en is al jaren een populaire bestemming onder Walcherenaren en toeristen. De laatste jaren nemen de bezoekersaantallen flink toe, ook buiten het seizoen. En sinds de corona-crisis is het nog veel drukker geworden. Daarnaast hebben we door toename van stikstof maatregelen moeten nemen die het landschap een meer open karakter hebben gegeven. Hierdoor lijkt het nog drukker dan het is. Daarom hebben we besloten de huidige wandelroutes eens onder de loep te nemen.
Wandelpad in Oranjezon

Daarbij vinden we het belangrijk dat je een Oranjezonbeleving houdt, waarbij je het gevoel hebt dat je “alleen” door de natuur wandelt, zonder overal mensen te zien lopen. De beleving van duingebied Oranjezon bestaat uit afwisseling. Als je door het gebied loopt kom je door loofbos het open duin in en loop je vervolgens door een naaldbos naar een natte duinvallei. Al deze biotopen blijven vertegenwoordigd in de nieuwe wandelroutes. De nieuwe routes hebben we zo uitgezet dat er bovendien grotere aaneengesloten rustgebieden komen voor planten en dieren. Het grootste deel van de huidige wandelroutes blijft hierbij bestaan.

Tot slot zijn we bezig met het ontwerpen van een nieuwe uitkijktoren in het bos.

Klik hier voor meer informatie over de routes: wandelroutes Oranjezon.