Komend jaar wil Het Zeeuwse Landschap, samen met Provincie Zeeland, Gemeente Veere en Camping Oranjezon, het strandpad door Oranjezon verbeteren. Het wordt namelijk steeds drukker op deze route én in het natuurgebied. Daarnaast snijdt het huidige strandpad het natuurgebied in twee delen, waardoor dieren niet van het ene naar het andere deel kunnen lopen. Met een aantrekkelijkere, duidelijker én veilige, voor iedereen toegankelijke route naar het strand komen mensen ook niet meer onbedoeld in Oranjezon terecht terwijl ze naar het strand willen.

Concreet willen we het volgende doen:

- rasters verder van het pad af plaatsen (minder zichtbaar puntdraad)

- het wandelpad opknappen

- betere fietsparkeergelegenheid realiseren

- het parkeerterrein vergroenen

- de beleving van alle strandpadwandelaars versterken, en bewustzijn versterken over hoe bijzonder Oranjezon eigenlijk is, door informatie te geven over onder andere ontstaansgeschiedenis, natuur en landschap van Oranjezon

- toegankelijkheid van het strand voor iedereen verbeteren door de zeer steile trap te vervangen door een voetgangersbrug over de duinvallei. Deze trap is voor veel mensen een hindernis, en leidt regelmatig tot onveilige situaties

- door de brug wordt het natuurgebied Oranjezon voor dieren niet langer in twee delen gesplitst.

 

Een nieuwe brug in Oranjezon?

Een niet-natuurlijk element als een brug in een natuurlijk duingebied in Oranjezon roept vragen op. Hoezo zou een natuurbeheerder dit willen? Feit is dat:

- het strandpad qua veiligheid en toegankelijkheid niet berekend is op de huidige aantallen bezoekers, die nog zullen groeien Kenniscentrum Kusttoerisme 

- de huidige trap te steil en te smal is en al regelmatig onveilige situaties oplevert. Denk aan gezinnen met bolderkarren, kinderwagens en mensen die minder goed ter been zijn. Het raster aan weerszijden, nodig om de grazers in het gebied binnen te houden, staat te dicht op het pad.

- het strandpad ons natuurgebied in twee delen splitst. Wilde dieren als reeën, herten en de runderen die voor ons beheer noodzakelijk zijn kunnen nu niet van het ene deel naar het andere, wat ook hindert bij het vertonen van natuurlijk gedrag.

- het ook in het natuurgebied steeds drukker wordt. Niet leuk voor onze bezoekers (rustzoekers) noch voor de dieren in het gebied (verstoring). Een deel komt doordat mensen de weg naar het strand niet vinden en door Oranjezon naar het strand gaan. De route naar het strand vanaf de parkeerplaats kan duidelijker worden aangegeven.

 

Onderzoek

We hebben alle mogelijkheden onderzocht om het pad toegankelijker, belevingsvoller en met een toegevoegde waarde voor de natuur te ontwikkelen. Een wandelbrug biedt daar naar ons idee voor al deze uitdagingen de beste oplossing.

Ja, het is een onnatuurlijk element, maar dat is het huidige pad ook. Door een brug kunnen de dieren zich weer in het hele gebied bewegen. Het ruimtebeslag van de brug is net zo veel als het huidige pad en trap, en onder de brug kan de natuur zich weer ontwikkelen. Per saldo vinden wij dit natuurwinst. Daarbij kunnen meer mensen tot aan het strand komen, én ondertussen gelijk van de natuur in Oranjezon genieten. Tegelijkertijd verminderen we hiermee het ‘sluipverkeer’ door Oranjezon, wat de natuur maar ook de beleving van de Oranjezonbezoekers verbetert.

Beleefroute door Oranjezon

Metaal in plaats van hout

Om de landschappelijke impact zoveel mogelijk te beperken hebben wij gekozen voor een metalen brug in plaats van hout: hierdoor heeft de constructie een veel langere levensduur, is lichter en minder aanwezig. Bovendien zien bezoekers de brug enkel in de lengterichting (zoals ook het huidige strandpad zichtbaar is). De brug is voor bezoekers niet zichtbaar vanaf de onder- of zijkant omdat dit deel van het N2000 gebied niet toegankelijk is vanaf de grond. De landschappelijke impact (als verstorend element) is hierdoor zeer beperkt.

Verder is het onwaarschijnlijk dat de verbetering van het strandpad de aanleiding is voor meer strandgasten; het is sowieso een Zeelandbrede verwachting dat het aantal bezoekers zal toenemen. Wij willen graag dit toenemende bezoek in goede banen leiden. Dat is zowel voor de natuur als voor de bezoekers het fijnste!

 

Beste oplossing

Kortom, wij denken oprecht dat een stalen brug de oplossing voor vele uitdagingen waar wij als beheerder voor staan: het natuurgebied zo goed mogelijk in stand te houden én bezoekers een prettige ervaring bieden.