Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Want zou het lukken om in alle rust een nestje te starten, jongen op te laten groeien en te laten uitvliegen? Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders - die hun eieren op onze stranden leggen - zo mogelijk nog meer. Want zij moeten hun leefgebied delen met ons. En zeker bij mooi weer is dat een uitdaging. Laten wij de vogels helpen!

Te vaak verstoord

Strandbroeders als bontbekplevier, strandplevier en dwergstern moeten hun broedgebied in voorjaar en zomer delen met heel veel recreanten en hun honden. Verstoring doet de vogels hun eieren of kuikens voor korte of soms lange tijd verlaten. Dit maakt eieren of jongen tot prooi van bijvoorbeeld meeuwen. Ook kunnen vogels hun nesten met eieren definitief verlaten. Met een verloren broedseizoen tot gevolg. Zonder uitzondering hebben de strandbroeders het zwaar in ons land. 

Wat kunt u doen?

Het broedseizoen loopt van 15 maart tot en met 15 augustus. Op sommige stranden, zoals in het Waddengebied en de Delta staan borden die aangeven waar de strandbroeders zitten. We doen een beroep op de bezoekers: helpt u de kwetsbare vogels! Houd alstublieft afstand van de nesten. Houd alstublieft honden aan de lijn! Zo geniet u van de natuur zonder vogels te verstoren. 

Op weer andere plekken – bijvoorbeeld op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden – worden de plekken waar de vogels daadwerkelijk (kunnen) broeden met een simpel touwtje rondom de broedplekken aangegeven. Hier is meteen duidelijk waar men afstand moet houden van de nesten. Bovendien zijn daar soms vrijwilligers aanwezig om de nesten te beschermen en uitleg te geven.

Het Groene Strand

Het strand is veel meer dan een grote zandbak: het zit vol leven. LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie en Stichting ANEMOON werken samen in project Het Groene Strand. Vrijwilligers rapen afval, beschermen broedvogels, verzamelen informatie en betrekken bezoekers door verhalen te vertellen over het leven en de natuur op het strand. Dit alles voor een mooiere natuur en beleving.