Provincie Zeeland heeft de grond van het natuurdeel van Waterdunen overgedragen aan stichting Het Zeeuwse Landschap. Dat gebeurde in aanwezigheid van Anita Pijpelink (gedeputeerde Provincie Zeeland), Rob van Westrienen (directeur stichting Het Zeeuwse Landschap) en de notaris. Na jarenlang zij aan zij te hebben gewerkt aan de realisatie van Waterdunen doet Provincie Zeeland nu een stapje terug. Stichting Het Zeeuwse Landschap is vanaf heden eigenaar van het natuurgebied en draagt voortaan zorg voor het beheer en onderhoud.

Anita Pijpelink is blij met de mijlpaal: “Ik draag in vol vertrouwen het stokje over aan stichting Het Zeeuwse Landschap om het gebied te laten floreren. Deze terreinbeheerder heeft alle expertise in huis om Waterdunen tot volle wasdom te laten komen.”  

De formele overdracht van de grond in het natuurgebied is voor de Provincie het sluitstuk van Waterdunen. De kustversterking is afgerond en sinds september 2019 stroomt twee keer per dag water uit de Westerschelde het gebied in en uit. Door het zoute water en het getij is een waardevol zilt natuurgebied achter de dijk ontstaan. Wandelaars kunnen inmiddels al ruim een jaar de natuur genieten via een van de drie gemarkeerde wandelroutes. De grond voor de verblijfsrecreatie is een jaar terug overgedragen aan Molecaten. De recreatieondernemer verwacht in 2023 de eerste gasten te ontvangen.  

Natuur beleven 

“Waterdunen laat zien dat het combineren van recreatie, waterveiligheid en gebiedsontwikkeling geen gemakkelijke weg is, maar wel het mooiste eindresultaat geeft”, zo blikt de gedeputeerde terug op het project. Rob van Westrienen is verheugd om de rol van eigenaar en beheerder te kunnen vervullen. “Al sinds 2017 zorgen wij voor het beheer en onderhoud. Dat doen we met grote toewijding. De nieuwe natuur is van internationaal belang, omdat Waterdunen middenin de hoofdroute van de vogeltrek ligt. We onderhouden een mooie recreatieve infrastructuur en bieden allerlei activiteiten aan om de natuur te beleven. Het is een bijzonder gebied met een verbluffend resultaat. Voor de natuur, voor recreatie en voor de kustveiligheid”, aldus een trotse directeur. 

Hoe gaat het verder? 

Waterdunen is nog steeds in ontwikkeling, dus ook komende jaren wordt nog in het gebied gewerkt. Actuele informatie over Waterdunen is te vinden op www.hetzeeuwselandschap.nl. Voor informatie over de ontstaansgeschiedenis van het project kunt u de website http://www.waterdunen.com raadplegen. 

Ondertekening grondoverdracht Waterdunen door gedeputeerde Anita Pijpelink en directeur-bestuurder Rob van Westrienen