We hebben, door een groot aantal nestkasten in te graven, de duinen van Oranjezon extra geschikt gemaakt als broedbiotoop voor de tapuit.

Er broedden de afgelopen jaren nog nauwelijks tapuiten in Zeeland. Belangrijke oorzaak is de achteruitgang van de konijnenstand. De tapuit broedt namelijk onder de grond, vaak in konijnenholen. Nu die er steeds minder zijn, heeft de tapuit onvoldoende natuurlijke nestelgelegenheid.
Daarom hebben we speciale nestkasten ingegraven in het duingebied, als alternatief voor een konijnenhol.
Provincie Zeeland heeft dit project gefinancierd.
 
Bekijk de toelichting van onze ecoloog bij Omroep Zeeland

Tapuitennestkast in de duinen van Oranjezon