Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en ZMf werken samen met North Sea Port aan natuurbehoud en -herstel in en rondom de Westerschelde. Bijen geven alvast zicht op de diversiteit aan plantensoorten.

Het gebrek aan ruimte voor specifieke estuariene natuur, die kenmerkend is voor een estuarium als de Westerschelde, heeft niet alleen gevolgen voor de natuur. Dit heeft ook gevolgen voor de mate waarin economische ontwikkeling van de havens mogelijk is. Daarom slaan de organisaties de handen ineen.

Naar een natuurlijke Westerschelde
Het samenwerkingsverband wil bijdragen aan het herstel van de natuurlijke processen in en rond de Westerschelde, die zorgen voor het goed functioneren van het ecologisch systeem. Dit herstel zal de natuurwaarden versterken en het optimaal beheren van bestaande leefgebieden voor de dier- en plantensoorten bevorderen. In 2020 hebben de organisaties een gezamenlijk werkprogramma opgesteld met daarin concrete projecten en kansen voor natuur waarvoor het samenwerkingsverband zich gaat inzetten. Dit werken aan natuurbehoud en -herstel in en rond de Westerschelde is niet alleen aan de organisaties van het samenwerkingsverband, daarvoor is de opgave te groot. Daarom wordt er gezocht naar samenwerking met andere organisaties om de ambities effectief te koppelen aan andere doelstellingen en zo grotere projecten te realiseren.

Blinde bij

Meer biodiversiteit met bijen
De organisaties steken zelf ook de handen uit de mouwen. In augustus 2020 is begonnen met het project Beeomonitoring. Hiermee wil het samenwerkingsverband meer inzicht krijgen in de stand van de biodiversiteit op haven- en bedrijventerreinen langs de Westerschelde. Beeomonitoring is een methode ontwikkeld door Beeodiversity. Aan de hand van pollen, die door bijen zijn verzameld, ontstaat een beeld van de diversiteit aan plantensoorten. Op basis van de analyses zullen ecologen van de natuurorganisaties, North Sea Port en Beeodiversity een plan maken om de natuurwaarden te versterken en de biodiversiteit te laten groeien. Bijvoorbeeld door terreinen natuurlijker in te richten met andere typen vegetatie of het huidige ecologisch groenbeheer van het havengebied, waaronder het maaibeleid, aan te passen.

Een eerste stap
Beeomonitoring is een eerste stap in de uitvoering van het werkprogramma. In het komende jaar zal het samenwerkingsverband verder werken aan andere projecten uit het werkprogramma om de natuurwaarden in de Westerschelde te versterken.