Deze week heeft de kiezer gesproken waarmee een aardverschuiving in de Nederlandse politiek een feit is. Natuurherstel en klimaatactie zijn vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren. Dertien natuur- en milieuorganisaties roepen alle partijen op om een kabinet te vormen dat hier werk van maakt.

Ambitieus klimaatbeleid blijft links- of rechtsom nodig om onder de 1,5 graden opwarming van de aarde te blijven en klimaatverandering te stoppen. Dit betekent dat grote vervuilers een eerlijke bijdrage leveren aan de transitie en huishoudens niet in de kou blijven staan. Bestaanszekerheid van burgers betekent ook investeren in een gezonde leefomgeving met schone lucht, gezond water en een vruchtbare bodem. Dit betekent ook bescherming en versterking van ons Nederlands cultuurlandschap, door te investeren in landschapselementen kan er aan vele andere doelen worden bijgedragen.

Dit gaat hand in hand met de noodzaak om de natuur in Nederland te herstellen die momenteel net zo versnipperd is als het politieke landschap. 1 op de 5 dier- en plantsoorten in Europa wordt bedreigd met uitsterven. Het aankomende kabinet zal in actie moeten komen om de natuur te redden en deze neerwaartse trend te keren door zaken bij de bron aan te pakken. Dit omvat het vergroten en verbinden van natuurgebieden, het inzetten van een landbouwtransitie met aanzienlijke stikstofreductie en het beperken van de luchtvaart.

Reactie namens: Natuurmonumenten, De Vogelbescherming, Natuur en Milieu, SoortenNL, IVN Natuureducatie, Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie, Greenpeace, WWF-NL, IUCN-NL, de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee en LandschappenNL (Het Zeeuwse Landschap maakt hier als provinciaal landschap deel van uit).

Steun de natuur in deze onzekere tijd

Het politieke landschap verandert, maar wij gaan onverstoord verder. Natuur, landschap en erfgoed staan bij Het Zeeuwse Landschap op nummer 1. Help nú mee, net als 9000 andere donateurs, om onze provincie groen en gezond te houden. Dieren en planten verdienen een kans. 

Word donateur

overzicht Oranjezon en landschapselementen