De natuurcampagne 'Altijd Open' krijgt weer een gevolg met een serie nieuwe uitingen! Deze imagocampagne heeft als doel inwoners, toeristen en dagrecreanten meer bewust te laten genieten van de natuur en het landschap in Zeeland. Deze is verrassend contrastrijk, meer dan je in eerste instantie verwacht. Duinen en bossen. Polders en dijken. Schorren en slikken. Op en onder water. En tegelijkertijd altijd dynamisch, met een open en weids gevoel.

Dit grotere bewustzijn zorgt voor meer waardering, betrokkenheid en trots ambassadeurschap. En helpt bezoekers in tijd en ruimte te spreiden over de hele provincie. Voor een betere balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming. De campagne wordt het hele jaar ingezet in Zeeland, aangrenzende provincies en Vlaanderen. De nieuwe uitingen zijn te zien via online & sociale advertising en out of home media. 

Creatie: SuperRebel®Agency 

Mediapartners: ESH Media,10uur en Zeeland Visit

Deze campagne is mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland en de samenwerkende natuurorganisaties in Zeeland: Natuurmonumenten, Nationaal Park Oosterschelde, IVN Instituut voor natuureducatie, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Landschapsbeheer Zeeland, Terra Maris en Geopark Schelde Delta.

impressie diverse beelden natuurcampagne Altijd Open 2023