Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen plaats. Dit worden belangrijke verkiezingen! Grote landelijke opgaven liggen bij de Zeeuwse overheden: er moeten komende jaren belangrijke keuzes worden gemaakt over o.a. stikstof, klimaat, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, biodiversiteit, landschapskwaliteit én waterveiligheid.

De Zeeuwse natuurorganisaties, waaronder Het Zeeuwse Landschap, willen graag de Zeeuwse politieke partijen een helpende hand bieden bij het inbouwen van een groene en duurzame basis daarvoor. Hiervoor hebben wij, onder regie van de ZMf, een menukaart opgesteld met concrete suggesties op het gebied van de Deltawateren, klimaat en energie, natuur, biodiversiteit, stikstof, landbouw, landschap, recreatie, water en circulaire economie. Samen met alle maatschappelijke én politieke partijen willen wij komende 4 jaar graag verder werken aan een groener, aantrekkelijker, gezonder en toekomstbestendig Zeeland.  

De menukaart vind je hier: Natuur & milieu menukaart