Vandaag neemt directeur-bestuurder Rob van Westrienen van Het Zeeuwse Landschap de eerste prijs in ontvangst in de categorie ‘Climate mitigation measures in parks and gardens’. Hij doet dit namens de vijf samenwerkende partners betrokken bij Waterdunen. Naast Het Zeeuwse Landschap zijn dat recreatieonderneming Molecaten Campings en Vakantieparken, Provincie Zeeland, gemeente Sluis en waterschap Scheldestromen. De eerste prijs wordt gedeeld met twee andere winnaars: "Der grüne Bunker St. Pauli" uit Duitsland en "Mount Stewart" uit Noord-Ierland.

Waterdunen is een nieuw natuur- en recreatiegebied waar alles samenkomt: zilte getijdennatuur, (verblijfs-)recreatie, maar ook kustverdediging, innovatie en onderzoek naar zilte teelten. Het in 2021 geopende gebied is nog volop in ontwikkeling, maar al in trek bij toeristen, vogelaars en rustzoekers.

Het Zeeuwse Landschap lanceerde het idee voor dit project in 2004, als antwoord op de complexe uitdagingen die de regio toen kende: een zwakke kustverdediging, teloorgang van kustnatuur en de behoefte aan een economische impuls in de regio. Door al die functies samen te brengen is een uniek, binnendijks natuurgebied gecreëerd met estuariene natuur: door de aanleg van een getijdenduiker stroomt er tweemaal daags zeewater in en uit het gebied. 

Naast natuur staat de bezoeker centraal in Waterdunen: zo zijn drie wandelroutes ontwikkeld en zijn er vele uitkijk- en vogelkijkpunten in het gebied. Molecaten Park Waterdunen biedt hoogwaardige, duurzame verblijfsrecreatie binnen het schitterende decor van het natuurgebied. Ook wordt onderzoek gedaan naar zilte teelt in het Kustlaboratorium in samenwerking met lokale ondernemers en de Hogeschool Zeeland.

Deze prijs betekent internationale erkenning voor dit unieke gebied. Waterdunen is een voorbeeld dat recreatie, natuur en klimaatadaptatie hand in hand kunnen gaan en elkaar versterken. Een kers op de taart van jarenlange samenwerking en pionieren.
Rob van Westrienen
Directeur-Bestuurder

The European Garden Award is opgericht in 2010 door The European Garden Heritage Network EGHN en de Schloss Dyck Foundation. EGHN is een internationale non-profit-organisatie actief in 21 landen, samen representeren ze meer dan 200 parken en tuinen. 

Een dronebeeld van Waterdunen