Het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027 met als motto 'Natuurlijk Vooruit' is gisteren door directeur-bestuurder Rob van Westrienen aangeboden aan de Raad van Toezicht van Het Zeeuwse Landschap. "Onze missie is kraakhelder: Wij beschermen Zeeuwse natuur, landschap en het daarmee verbonden erfgoed voor nu en voor de generaties na ons."

Zorg voor natuur, landschap en cultureel erfgoed is een kwestie van lange adem en focus. Iedere vier jaar stellen we ons vizier weer scherp om goed koers te blijven houden. We kiezen voor vijf strategische doelen:

1. Beschermen en ontwikkelen van robuuste natuur

2. Behoud en ontwikkeling van karakteristieke landschappen

3. Ons cultuurhistorisch gebouwd erfgoed toekomstbestendig maken

4. Stem geven aan natuur, landschap en erfgoed

5. Vergroten van verbinding van mensen met natuur, landschap en erfgoed

Voor meer info over deze doelen of om het meerjarenplan te downloaden, ga naar Waar we voor staan | Stichting Het Zeeuwse Landschap

Overhandiging meerjarenplan aan Raad van Toezicht van Het Zeeuwse Landschap