Runa Kuller
Runa Kuller
Senior adviseur publiek
Voorjaar! Het wordt warmer, de dagen worden langer. Dat zet allerlei processen in gang: het sap in planten gaat weer stromen, knoppen gaan open, dieren keren terug uit hun overwinteringsgebieden of komen tevoorschijn uit hun winterslaap. Geniet van de lentebodes in de kraamkamer van de Zeeuwse natuur.
Het Zeeuwse Landschap heeft in de Yerseke Moer, de Blikken bij Groede en de Sint Laurense Weihoek bij Middelburg een aantal veilige broedgebieden voor weidevogels: een vossenraster houdt rovers als vossen en katten buiten. 
De grutto, die in 2015 door het publiek tot Nationale Vogel werd verkozen, is een echte trekvogel en overwintert in Zuid-Europa en West-Afrika. De eerste grutto’s komen al eind februari terug in ons land, maar de meeste wachten tot half maart. De grutto heeft een opvallende baltsvlucht met een prachtig geluid. Ze vliegen hoog in de lucht met gespreide staart en kantelen met hun vleugels terwijl ze een herhalend “hrwieto hrwieto” laten horen. Hun naam hebben ze dan ook aan de baltsroep te danken. Wat later in het voorjaar, als de jongen zijn uitgekomen, zitten ze geregeld op de uitkijk op weidepaaltjes en hekken. Als je dan te dichtbij komt, laten ze een klagende roep horen, waarop het jong direct dekking zoekt. 
Tip: ga mee met een van de grutto-excursies van Vogelbescherming Nederland of met een van onze vroege-vogel-excursies!
Kievit

Capriolen in de lucht

Een van de bekendste weidevogels in Nederland is de kievit. Iedereen kent deze zwart-witte vogel met zijn kuif wel van de traditie dat het eerstgevonden ei naar de koningin gaat. In het vroege voorjaar kun je boven akkers en weilanden de spectaculaire baltsvlucht van de mannetjes zien. De vogels buitelen en kantelen daarbij in de lucht en scheren rakelings over de grond. Tijdens de baltsvluchten klinkt de roep: "kiewiet", waaraan ze hun naam te danken hebben. 

Distelvlinder

Heen en weer: de distelvlinder

Van een vlinder zou je het niet zo snel verwachten, maar tijdens de trek leggen sommige grote afstanden af. De distelvlinder komt ieder jaar weer vanuit Noord-Afrika naar ons land gevlogen. Vanaf mei arriveren de eerste exemplaren en de aantallen wisselen sterk van jaar tot jaar. Ze komen naar ons land om zich voort te planten. De eitjes zetten ze af op akkerdistel, grote klit en brandnetel. De distelvlinder is een van de weinige vlinders die een generatie kan voortbrengen in redelijk intensief akkerland. In het najaar vliegen de meeste weer terug naar Zuid-Europa en verder. Daar overwinteren ze, omdat het in Nederland te koud is.  

Rosse metselbij

Drukte in het bijenhotel

Heb je een bijenhotel? Grote kans dat de rosse metselbij hierin wat nestjes heeft gemaakt. In het voorjaar komen eerst de mannetjes uit. Die wachten vervolgens met zijn allen de vrouwtjes die uitkomen op. Zodra de vrouwtjesbij een uitgang heeft geknaagd wordt ze meegevoerd door een mannetje en bevrucht. Daarna gaat zij een nest bouwen in een holle stengel of een bijenhotel, dan stuifmeel verzamelen, een eitje erbij leggen en een muurtje metselen. In dit holletje ontwikkelt zich een nieuw bijtje.
Tip: Bekijk mooie beelden van de rosse metselbij op ons YouTube-kanaal.

 

 

reekalf

Eenzaam maar niet alleen

De eerste weken van hun leven liggen reekalfjes alleen, muisstil en goed gecamoufleerd in het veld. Maar ze zijn zeker niet verlaten! Moeder zoekt voedsel en komt regelmatig even langs om ze te voeden. Laat ze met rust, pak ze niet op en houd je hond aan de lijn!