In het Volkerak overwinteren momenteel vijf kraanvogels. Het gebeurt bijna nooit dat kraanvogels in Zeeland overwinteren en zeker niet vijf volwassen vogels. Het Volkerak biedt de rust en de ruimte die deze soort nodig heeft en de natuurlijke begrazing draagt bij in het voedselaanbod.

Doordat de grazers niet worden behandeld met ontwormingmiddelen is er een rijk insectenleven in en rond hun uitwerpselen. De kraanvogels draaien dan ook maar al te graag een bolus of vlaai om en kijken dan of er iets eetbaar onder zit. Met spanning wordt ook het komende broedseizoen afgewacht, want al eerder zijn er kraanvogels geweest die tot ver in het voorjaar bleven en zelfs baltsgedrag vertoonden. Dit zou uniek zijn voor Zeeland, want nog nooit kwamen er kraanvogels tot broeden.

Lees meer over de relatie tussen begrazing en kraanvogels in een Nature Today bericht wat we samen met ARK Natuurontwikkeling hebben geschreven.

 

Volwassen Kraanvogel