Foto van Marcel Klootwijk, medewerker communicatie en publiekszaken
Marcel Klootwijk
Medewerker communicatie en publiekszaken
De zeearend is een relatieve nieuwkomer als broedvogel in Nederland. Pas in 2006 werd het eerste broedgeval in de Oostvaardersplassen vastgesteld. Het duurde nog eens 12 jaar voor er in Zeeland werd gebroed. Daarna kwamen er goede tijden en slechte tijden voor het Zeeuwse paar. Hieronder de belevenissen van de Zeeuwse zeearend.
Zeearend in boom

2014
In dit jaar werd er een mannelijke zeearend geboren in de Biesbosch. De vogel werd geringd door Werkgroep Zeearend, met een zwarte kleurring met de inscriptie AV01. Dit mannetje is na het uitvliegen gaan zwerven en uiteindelijk op de Slikken van de Heen terechtgekomen.
2015
In januari van 2015 werden er voor een langere periode drie zeearenden op en rond de Slikken van de Heen waargenomen. Dit zag er erg hoopgevend uit en de vogels werden daarom nauwlettend in de gaten gehouden of ze gingen broeden. Daar is het helaas niet van gekomen dat jaar.

Zeearend in vlucht

2017
Goed nieuws, want het mannetje AV01, wat was vergiftigd,  is weer in het gebied waargenomen in het Krammer-Volkerak. De vogel is meerdere malen gezien en herkent aan de unieke code op de ring. Hij was steeds in gezelschap van een volwassen vrouwtje en leek daar een band mee te hebben. Aan het begin van de winter, in november, werden beide vogel waargenomen rond het kunstnest bij de Slikken van de Heen. Door meerdere waarnemers werd toen zelfs paring waargenomen. Alle hoop was nu gevestigd op AV01 en zijn nieuwe vrouw.

Vliegende jonge zeearend

2019
Het jonge mannetje WN01 wat in 2018 uitgevlogen was op de Slikken van de Heen maakt het uitstekend en zwerft lekker rond in Nederland. De vogel werd al gezien in het Krammer-Volkerak en het Haringvliet en is zelfs al tot in de Oostvaardersplassen gekomen! Daar werd hij in de zomer gezien.
Ondertussen zijn de ouders op een nieuwe locatie op de Slikken van de Heen begonnen om zelf een nest te bouwen. Ondanks dat ze het jaar ervoor succesvol een jong hadden grootgebracht, besloten ze toch een nest zelf te gaan bouwen in een berk. Dit bleek echter een verkeerde keuze, want tijdens een stevige voorjaarsstorm is het nest uit de boom gewaaid en lag er onder de boom een kapot ei.

Gewonde zeearend in de vogelopvang

2021
De start van het jaar is hoopgevend. Het paar is nog bij elkaar en onderneemt weer een broedpoging op het kunstnest. Ook is het gebied in de winter afgezet met een ballenlijn om verstoring te voorkomen. Naarmate het voorjaar vordert gaat het er steeds beter uitzien. Het vrouwtje wordt weer in broedhouding waargenomen. Toch verlaat ze het nest steeds vaker om voor zichzelf voedsel te gaan zoeken. Wat vreemd gedrag is omdat normaal het mannetje die taak op zich neemt. 
En dan wordt er op 12 april op akker bij De Heen een gewonde zeearend gevonden. De vogel heeft een bebloede borst en wonden aan de klauwen. Ook deze zeearend wordt naar de vogelopvang in Zundert gebracht om op krachten te komen en te genezen van de verwondingen. De vogel is geringd blijkt te zijn verwond door een andere zeearend en uit onderzoek blijkt het een vrouwtje te zijn. Het vrouwtje van het kunstnest! Al vrij snel wordt in de omgeving van het kunstnest een nieuw vrouwtje gezien, wat gepaard is met het mannetje AV01. Dit vrouwtje is iets groter en jonger en dat verklaart meteen waarom het andere vrouwtje gewond is geraakt tijdens een gevecht. Het nest wordt dit jaar niet meer bezocht door het mannetje en zijn kersverse vrouw en mislukt dus ook.

Ecoloog met jonge zeearend

2022
Het kersverse paar met AV01 en de grote vrouw starten het jaar goed met het aanbrengen van takken op het kunstnest en ook worden ze parend waargenomen. Als er in het voorjaar een klein kopje boven de rand uitsteekt, is het zeker; ze hebben een jong. Het blijft natuurlijk de vraag of het om 1 jong gaat of meerdere. Dat zal moeten blijken als op 30 mei een poging wordt ondernomen om de jongen te ringen. Op het nest wordt door Wannes Castelijns een jong vrouwtje aangetroffen en een jong wat al langere tijd dood is. Het vrouwtje weegt 3,5 kilo en wordt door Werkgroep Zeearend voorzien van een ring met de inscriptie WN41. De doodsoorzaak van het andere jong blijft onbekend. Maar voor het eerst sinds 2018 is er dus een jong groot geworden en uitgevlogen.

Jonge zeearend in vlucht

2024
Eind januari werd in het Haringvliet bij Stellendam een jongen zeearend gefotografeerd door Ernest den Bekker. Op de foto was de ring goed zichtbaar en het bleek te gaan om het jonge vrouwtje wat in 2022 geboren was op het kunstnest. WN41 dus. Ze was aan het jagen op de watervogels daar. Dit was de eerste keer dat ze werd gezien sinds het ringen. Eind februari werd ze afgelezen bij het Stappersven in de Kalmthoutse Heide.Of er dit jaar nog gebroed gaat worden en of AV01 nog steeds samen is met hetzelfde vrouwtje zal dit voorjaar blijken…

We houden je op de hoogte!