Een dezer dagen ontvangen onze donateurs het herfstnummer van ons magazine ZEEUWS LANDSCHAP.  Daarin veel tips voor een natuuruitje, passend bij de herfst. Maar ook onze zorgen over afnemende natuurwaarden en wat we daaraan doen.

Achtergrondverhalen

* “WAT MAKEN DIE PAAR VOGELTJES MINDER NOU UIT?” Een paar misschien niet, maar de huidige achteruitgang in biodiversiteit is ronduit zorgelijk. Waarom is biodiversiteit zo belangrijk en hoe zit dat in Zeeland? En, wat kun je er zelf aan doen? Lees wat Jenga ons leert over biodiversiteit.

* Vlaanderen en Zeeland werken samen aan het integreren van natuur, landschap, economie en beleving in GRENSPARK GROOT SAEFTINGHE, EEN GEBIED IN ONTWIKKELING. Van de Schelde en de vruchtbare polders tot aan vestingstad Hulst en de monding van wereldhaven Antwerpen. Dit uitgestrekte landschap heeft veel bijzonders te bieden.

* In HERSTEL HOGE SPRINGER EN DE BOL, VEILIGE BROEDEILANDEN IN DE WESTERSCHELDE lees je hoe we samen met andere organisaties werken aan behoud en herstel van geschikte plekken voor kustbroedvogels. Die horen bij Zeeland. Denk maar aan kolonievogels als grote stern, visdief en zwartkopmeeuw en aan solitaire broeders als bontbek- en strandplevier. Maar veel broedplaatsen van deze vogels zijn verloren gegaan. Dit najaar wordt de grootste zandplaat in de Westerscheldemonding opgehoogd: Elk jaar broeden daar grote sterns, lepelaars, meeuwen en plevieren.

* Half verscholen ligt midden in Heinkenszand landgoed Landlust. Het bestaat uit Huis Landlust, dat wordt bewoond, de aangebouwde, nog in bedrijf zijnde boerderij Landlust, het Koetshuis, in gebruik als kantoor, en het publiek toegankelijke Van Citters bos. LANDGOED LANDLUST DOOR DE EEUWEN HEEN beschrijft de geschiedenis van dit rijksmonument, een van onze erfgoedobjecten.

* Het Zeeuwse Landschap krijgt EEN NIEUW GEZICHT. Het logo bestond al 45 jaar en nu we eind dit jaar een nieuwe website krijgen is er ook een nieuw logo ontworpen: symbolisch, passend bij onze essentie: ‘zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin’.

ZEEUWSLANDSCHAP herfst 2022

Vaste rubrieken in ZEEUWS LANDSCHAP

* BIJZONDER ZEEUWS portretteert een aantal uilen-soorten die hier voorkomen.

* Met de rubriek KORT NIEUWS houden we je op de hoogte van wetenswaardigheden over ons werk en onze terreinen.

* Hoewel het voormalige werkeiland Neeltje Jans in het rijtje van onze natuurgebieden een beetje vreemde eend in de bijt is, is het zeker een GROEN PARELTJE.

* Oranjezon heeft gastheren en gastvrouwen die onze bezoekers helpen met de wandelroutes, vertellen over het gebied en altijd klaar staan voor een gezellig gesprek. AAN DE SLAG VOOR HET ZEEUWSE laat je kennismaken met gastvrouw Diana Beije.

* TERRA MARIS  biedt een inkijkje in het beheer van de landschapstuin en in de activiteiten die het museum organiseert.

* In EROPUIT geven we onze tips voor de herfst.

* In GEEF OM HET ZEEUWSE nog een tip: Ben je op zoek naar een origineel en groen cadeau? Geef dan een donateurschap cadeau. Hiermee maak je een ander blij, krijg je zelf een goed gevoel én steun je ons werk. Drie vliegen in één klap!

Onze donateurs ontvangen het magazine naar keuze op papier of digitaal. Nog geen donateur? Meld je dan snel aan! Als dank voor je steun krijg je nu tijdelijk als extraatje de reisgids Kiek Zeeland ter waarde van €18,99.