De lente is een toptijd voor de natuur. De gebieden zitten vol met zingende zomervogels, de eerste weidevogels hebben jongen en alles staat in bloei. De natuur piekt, waardoor al je zintuigen worden geprikkeld. De perfecte tijd om er zelf op uit te gaan of aan te sluiten bij een lente-excursie.
Met onze tips, de foto's én verhalen in ZEEUWS LANDSCHAP, kun je volop genieten van het voorjaar.
Achtergrondverhalen
*  Nu het voorjaar begonnen is keren vogels terug uit hun overwinteringsgebied, en dankzij langere daglengte en hogere temperaturen lopen planten uit en komen insecten tevoorschijn. In LENTE! WELKOM IN DE KRAAMKAMER VAN MOEDER NATUUR lees je dat het meeste vanzelf gaat, maar hier en daar helpen we een handje.
*  De Zeeuwse bloemdijken zijn een begrip. Met name de voormalige zeeweringen in de Zak van Zuid-Beveland genieten floristische bekendheid. Ook in West-Zeeuws-Vlaanderen zijn mooie bloemdijken te vinden. Een aantal daarvan heeft Het Zeeuwse Landschap in beheer. Ze vormen fraaie verhoogde elementen in een grotendeels vlak landschap. Het beheer van deze bloemdijken kent zo zijn uitdagingen: BLOEMDIJKEN BEHEREN, EEN B(L)OEIENDE BEZIGHEID.
* Een deel van Waterdunen is als Kustlaboratorium ingericht. In deze proeftuin voor zilte aquacultuur wordt onder meer onderzoek gedaan naar het kweken van schelpdieren. Daarbij werken HZ University of Applied Sciences, ondernemer Jean Dhooge van World of Oysters en Het Zeeuwse Landschap samen. Dat hieruit al diverse interessante inzichten naar voren kwamen lees je in EERSTE RESULTATEN OESTERTEELT, PROEFTUIN IN WATERDUNEN.
* Eendenkooien zijn een oud middel om, in een oase van rust, wilde eenden te vangen. Ze hebben iets geheimzinnigs en maken nieuwsgierig naar wat daar plaatsvindt. Van de oorspronkelijk zeven Zeeuwse eendenkooien bestaan er nog vier. In ACHTER DE SCHERMEN neemt de kooiker je mee naar een daarvan – misschien wel de mooiste – die verscholen ligt in het buitengebied van Anna Jacobapolder.
* Veel mensen lopen eraan voorbij, merken we. Toch is het goed om ze eens te lezen: de borden bij de entree van een terrein. Hierop staat namelijk wat er wél en niet kan. Er gelden regels, zowel om de natuur te beschermen als om het bezoek voor iedereen prettig te laten verlopen. Uitgangspunt van een bezoek aan een natuurgebied is altijd: je bent TE GAST IN DE NATUUR.
ZEEUWS LANDSCHAP lente 2023
Vaste rubrieken in ZEEUWS LANDSCHAP
* In BIJZONDER ZEEUWS zie je welke vlinders zich al vroeg in het voorjaar laten zien.
* Met de rubriek KORT NIEUWS houden we je op de hoogte van wetenswaardigheden over ons werk en onze terreinen.
* Sint Jansteen, deel van de Waterwinbossen bij Clinge, biedt een zeer gevarieerd landschap. Natuurakkertjes, loofbos, oude lanen en waterpartijen maken het tot een GROEN PARELTJE, met bijzondere soorten als fraai duizendguldenkruid én alle vijf spechtensoorten die Nederland kent.
* Peter en Bas zijn elke woensdagochtend bij Hoeve Van der Meulen in 's-Heer Abtskerke AAN DE SLAG VOOR HET ZEEUWSE. Ze zorgen voor de moestuin en de tuin; van klein onderhoud tot schoffelen en van onkruid wieden tot bloemenstroken inzaaien.
* In ONTLUIKEN VAN EEN BIJENKAST vertelt de imker van Museum Terra Maris hoe een bijenkast functioneert en wat de imker kan doen om voor de honingbijen te zorgen. Wie meer wil weten en het zelf wil zien, kan bij Terra Maris komen ‘Bij-kletsen met de imker’.
* Ben je al eens meegegaan met een excursie in het voorjaar? Onze gidsen nemen je graag mee op stap! Excursies en andere tips voor een natuur-uitje vind je in EROPUIT!
* Het blijft bijzonder om te zien op hoeveel verschillende manieren mensen ons willen steunen
om onze ambitie voor natuur, landschap en erfgoed te kunnen realiseren. In GEEF OM HET ZEEUWSE doen we een greep uit al die bijdragen die we hebben ontvangen.
 
Onze donateurs ontvangen het magazine naar keuze op papier of digitaal. Nog geen donateur? Meld je dan snel aan! Als dank voor je steun krijg je nu tijdelijk als extraatje de reisgids Kiek Zeeland ter waarde van €18,99.