De samenwerking tussen Zeeuwse natuurorganisaties krijgt op verschillende manieren steeds meer vorm. Zo ook op het gebied van branding en marketing van Natuur & Landschap in Zeeland.

Onze gezamenlijke ambitie voor 2025 is helder: “inwoners én bezoekers bewust laten genieten van de karakteristieke natuur en landschappen in Zeeland”. Afgelopen jaren zijn hier al belangrijke stappen in gezet. Ook het plan voor 2023 is ambitieus. Wat en hoe lees je hier: Factsheet 2023 Branding en Marketing Natuur & Landschap Zeeland.

Wisent in Slikken van de Heen