Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Met dank aan de samenwerking tussen actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het gelukt om op deze stranden meer ruimte voor natuur te creëren. Drie gemeentes ontvangen vandaag voor het eerst de Groene Strand Wimpel en na veel inzet krijgen de overige gemeentes een welverdiende verlenging. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.

Natuur en natuurbeleving terugbrengen op het strand

Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in Nederland. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden veel soorten broedvogels een plek om te broeden. Ook dragen deze planten bij aan het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Het Groene Strand wil daarom de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Door middel van educatie en activiteiten betrekken we het publiek hierbij. Dit jaar met veel succes, want onze populaire Groene Strand expedities en sportieve uitdagingen met sledes werden druk bezocht. Daarnaast dragen maatschappelijke organisaties een steentje bij met georganiseerde schoonmaakacties.

Groene Strand Wimpel uitreiking

Maandag 25 september is het dan zover, elf groene stranden ontvangen de Groene Strand Wimpel. Stranden die deze erkenning krijgen, hebben kunnen aantonen dat de natuurwaarden op het strand erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze waarden respecteren, dat een actieve, betrokken community zich er structureel voor inzet en dat mensen er weer van kunnen genieten.

 • Nieuwkomers
  • Strand Bloemendaal, Gemeente Bloemendaal
  • Strand Monster (Zandmotor) Gemeente Westland
  • Strand Noordvoort, Gemeente Noordwijk
 • Verlenging
  • Strand Oranjezon en Strand Neeltje Jans, Gemeente Veere
  • Strand Verklikkerstrand, Gemeente Schouwen-Duiveland
  • Strand Kwade Hoek en Strand Westhoofd Gemeente Goeree-Overflakkee
  • Strand Camperduin, Gemeente Bergen
  • Strand Heemskerk, Gemeente Heemskerk
  • Strand Slikken van Voorne, Gemeente Voorne aan Zee 

Het Groene Strand

Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting ANEMOON en Vogelbescherming Nederland om de natuur en natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse stranden. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.